546-0696/01 – Voda v krajině (VvK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti hydropedologie, odtokových poměrů a vodních bilancí povodí, v oblasti potřeb a zásad návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Orientace v zásadách návrhu hydromelioračních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními funkcemi vody v krajině, vodními bilancemi, základy hydropedologie. Dále seznamuje s potřebami a zásadami návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Studenti jsou seznámeni s legislativním opatřením v oblasti ochrany vody v krajině.

Povinná literatura:

POKORNÁ, D. a J. ZÁBRANSKÁ. Hydrologie a hydropedologie. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-707-1 KUTÍLEK, M. a kol. Hydropedologie 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4 VÁŠKA, J. a kol. Hydromeliorace. Praha: ČKAIT, 2000. 220 s. ISBN 80-86426-01-7 ONES, J. Global Hydrology: Processes, Resources and Environmental Management. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582098610

Doporučená literatura:

KULHAVÝ, F. a Z. KULHAVÝ. Návrh hydromelioračních staveb. Praha: ČKIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2 LIEBSCHER, P. a J. RENDEK. Rybníky ČR. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2368-1 JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalectví. MZLU v Brně, 2003. ISBN 80-7157-733-2 JULIEN, Pierre Y. River mechanics. New York, NY: Cambridge University Press, 2018, 499 s. ISBN 978-1-107-46277-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů jsou během semestru ověřovány odevzdáním vypracovaných příkladů. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test a ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních. Odevzdání vypočtených příkladů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – voda a její fyzikálně chemické vlastnosti, úloha vody v krajině. 2. Druhy vody, vodní útvary. 3. Hydropedologie – fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd, voda v půdě, půdní hydrostatika. 4. Srážky, odtok, výpar. 5. Vodní bilance a hydrologická bilance povodí. 6. Retence vody v krajině. 7. Závlaha - pojmy, potřeba a funkce závlahy, příčiny nedostatku vláhy, zdroje závlahových vod. 8. Závlaha – závlahové stavby. 9. Odvodnění - pojmy, účel a způsob odvodnění. 10. Odvodnění - odvodňovací stavby. 11. Eroze - třídění a charakteristika eroze, teorie vodní eroze, odtok a smyv půdy. 12. Eroze - protierozní opatření organizační, agrotechnické a vegetační. 13. Rybníky a účelové nádrže. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Zápočet je udělen na základě odevzdání správně vypočtených příkladů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení probíhá formou konzultací. Zápočet je udělen na základě odevzdání vypočtených příkladů. Zkouška probíhá prezenčně – písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní