546-0696/01 – Landscape Water (VvK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxx doplnit!!!!!!!!!!!

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje se základními funkcemi vody v krajině, vodními bilancemi, základy hydropedologie. Dále seznamuje s potřebami a zásadami návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Studenti jsou seznámeni s legislativním opatřením v oblasti ochrany vody v krajině.

Compulsory literature:

JANEČEK, M. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002, 201 s. ISBN 80-85866-85-8.

Recommended literature:

VRÁNA, K. Rybníky a účelové nádrže: příklady. Praha: České vysoké učení technické, 1998, 91 s. ISBN 80-01-01793-1 JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalectví. MZLU v Brně, 2003. ISBN 80-7157-733-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxx doplnit!!!!!!!!!!!

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxx doplnit!!!!!!!!!!!

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation: Credit test

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner