546-0696/01 – Voda v krajině (VvK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti hydropedologie, odtokových poměrů a vodních bilancí povodí, v oblasti potřeb a zásad návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Orientace v zásadách návrhu hydromelioračních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními funkcemi vody v krajině, vodními bilancemi, základy hydropedologie. Dále seznamuje s potřebami a zásadami návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Studenti jsou seznámeni s legislativním opatřením v oblasti ochrany vody v krajině.

Povinná literatura:

POKORNÁ, D. a J. ZÁBRANSKÁ. Hydrologie a hydropedologie. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-707-1 KUTÍLEK, M. a kol. Hydropedologie 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4 VÁŠKA, J. a kol. Hydromeliorace. Praha: ČKAIT, 2000. 220 s. ISBN 80-86426-01-7 ONES, J. Global Hydrology: Processes, Resources and Environmental Management. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582098610

Doporučená literatura:

KULHAVÝ, F. a Z. KULHAVÝ. Návrh hydromelioračních staveb. Praha: ČKIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2 LIEBSCHER, P. a J. RENDEK. Rybníky ČR. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2368-1 JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalectví. MZLU v Brně, 2003. ISBN 80-7157-733-2 JULIEN, Pierre Y. River mechanics. New York, NY: Cambridge University Press, 2018, 499 s. ISBN 978-1-107-46277-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – voda a její fyzikálně chemické vlastnosti, úloha vody v krajině. 2. Druhy vody, vodní útvary. 3. Hydropedologie – fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd, voda v půdě, půdní hydrostatika. 4. Srážky, odtok, výpar. 5. Vodní bilance a hydrologická bilance povodí. 6. Retence vody v krajině. 7. Závlaha - pojmy, potřeba a funkce závlahy, příčiny nedostatku vláhy, zdroje závlahových vod. 8. Závlaha – závlahové stavby. 9. Odvodnění - pojmy, účel a způsob odvodnění. 10. Odvodnění - odvodňovací stavby. 11. Eroze - třídění a charakteristika eroze, teorie vodní eroze, odtok a smyv půdy. 12. Eroze - protierozní opatření organizační, agrotechnické a vegetační. 13. Rybníky a účelové nádrže. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Účast na civčení a odevzdání vypracovaných příkladů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku