546-0696/02 – Voda v krajině (VvK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti hydropedologie, odtokových poměrů a vodních bilancí povodí, v oblasti potřeb a zásad návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Orientace v zásadách návrhu hydromelioračních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními funkcemi vody v krajině, vodními bilancemi, základy hydropedologie. Dále seznamuje s potřebami a zásadami návrhů závlahového, odvodňovacího a protierozního opatření. Studenti jsou seznámeni s legislativním opatřením v oblasti ochrany vody v krajině.

Povinná literatura:

POKORNÁ, D. a J. ZÁBRANSKÁ. Hydrologie a hydropedologie. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-707-1 KUTÍLEK, M. a kol. Hydropedologie 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4 VÁŠKA, J. a kol. Hydromeliorace. Praha: ČKAIT, 2000. 220 s. ISBN 80-86426-01-7 ONES, J. Global Hydrology: Processes, Resources and Environmental Management. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582098610

Doporučená literatura:

KULHAVÝ, F. a Z. KULHAVÝ. Návrh hydromelioračních staveb. Praha: ČKIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2 LIEBSCHER, P. a J. RENDEK. Rybníky ČR. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2368-1 JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalectví. MZLU v Brně, 2003. ISBN 80-7157-733-2 JULIEN, Pierre Y. River mechanics. New York, NY: Cambridge University Press, 2018, 499 s. ISBN 978-1-107-46277-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů jsou během semestru ověřovány odevzdáním vypracovaných příkladů. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test a ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních. Odevzdání vypočtených příkladů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – voda a její fyzikálně chemické vlastnosti, úloha vody v krajině. 2. Vodní bilance a hydrologická bilance povodí. 3. Vodní prvky v krajině – prameny, mokřady, rašeliniště, vodní toky, rybníky a nádrže. 4. Revitalizace a rekultivace krajiny ve vztahu k vodním útvarům. 5. Význam a historie závlah, základní pojmy, využití závlah. 6. Druhy závlah – doplňková, hnojivá, zvláštní. 7. Potřeba vody pro závlahy – výpočet závlahového množství, podklady pro návrh závlahy, zdroj závlahové vody. 8. Odvodnění krajiny, příčiny zamokření a historie odvodňování. 9. Hlavní a podrobné odvodňovací zařízení. 10. Speciální odvodňovací zařízení. 11. Eroze – Predikce erozních procesů, univerzální rovnice ztráty půdy USLE a její modifikace. 12. Vodní eroze – její příčiny, formy, důsledky, protierozní opatření. 13. Větrná eroze – její příčiny a důsledky, protierozní opatření. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Zápočet je udělen na základě odevzdání správně vypočtených příkladů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení probíhá formou konzultací. Zápočet je udělen na základě odevzdání vypočtených příkladů. Zkouška probíhá prezenčně – písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu OPK P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní