546-0709/03 – Technologická analýza I ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED04 Ing. Věra Sedláčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je problematika zrnitostních analýz směsí, upravitelnost surovin, kvantitativní a kvalitativní hodnocení úpravnických operací (hodnocení účinnosti separačních procesů, výpočet výnosů produktů třídění nebo separace), výpočet výnosů předpokládaných výsledků technologických operací.

Povinná literatura:

1. Kozák,J., Botula,J.: Úpravnická technologická analýza. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1991. 2. Kozák,J., Cagaš,Z.: Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. SNTL/SVTL, Praha 1965. 3. Kozák J.: Úpravnická technologická analýza, návody do cvičení. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní úpravnické pojmy a vztahy. 2-3. Granulometrická analýza a její vyhodnocení včetně grafického znázornění. 4-6. Hodnocení upravitelnosti surovin (frakční analýzy a znázornění jejich výsledků v HR a M zobrazení. 7-8. Kvantitativní analýza třídících a separačních procesů - metody výpočtů výnosů pro dvou a více produktové operace. 9. Hodnocení účinnosti třídění a separace metodou výtěžností. 10-12. Hodnocení účinnosti třídění a separace z výsledků frakčních analýz přívodu a produktů (dělící Trompovy křivky, anamorfní diagram). 13. Stanovení předpokládaných výsledků úpravnických operací (pomocí stupně obohacení, z charakteristiky suroviny a účinnosti příslušné operace). 14. Zásady vzorkování surovin a vody. Cvičení: 1-3. Granulometrické analýzy a jejich zobrazení. 4-6. Vyhodnocení upravitelnosti v HR a M zobrazení. 7-8. Výpočet výnosů produktů separace a třídění. 9-10. Hodnocení účinnosti třídících a separačních procesů metodou výtěžností. 11-12.Výpočet dělících čísel pro třídění a separaci a jejich grafické znázornění. 13. Určení předpokládaných výnosů. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku