546-0715/02 – Discipline Seminary (OS)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Seminar focused on theoretical and experimental parts of diploma thesis problems.

Compulsory literature:

Odborná literatura česká a zahraniční. Doporučená literatura podle zadání bakalářské práce. Pokyny k vypracování DP viz. www stránky

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Anotace: Praktické seznámení studentů oboru "Zpracování a zneškodňování odpadů" s přednášenou a cvičenou problematikou ve vybraných podnicích, jejichž výrobní procesy a technologie jsou spojeny s řešením odpadového hospodářství a nakládáním s odpady. Praxe se uskuteční v průmyslových podnicích a komunální sféře při řízení a organizaci odpadového hospodářství, v podnicích zabývajících se sběrem, dopravou, ukládáním, zpracováním nebo zneškodňováním odpadů, v kontrolních orgánech a orgánech státní a regionální správy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner