546-0716/02 – Nauka o krajině (NoK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

vv

Vyučovací metody

Anotace

Vědní disciplína zabývající se krajinou z pohledu geografa. Krajinný přístup - multidisciplinární (geografická škola), antropocentrický, biocentrický. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální, chorická, topická. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. • Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) • Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. • Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky. Soubor účelových map. Geografický jazyk. Metody geografického výzkumu. Typologizace, klasifikace a regionalizace.Využití mapových podkladů při terénním šetření v rámci řešení geografického problému.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV, Brno. Demek, J. (1990): Nauka o krajině. UP Olomouc. 234 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině.Česká zemědělská univerzita.Praha. 71 s. (dostupné i na CD).

Doporučená literatura:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia. Praha. 583 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku