546-0716/03 – Nauka o krajině (NoK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

vv

Vyučovací metody

Anotace

Vědní disciplína zabývající se krajinou z pohledu geografa. Krajinný přístup - multidisciplinární (geografická škola), antropocentrický, biocentrický. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální, chorická, topická. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. • Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) • Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. • Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky. Soubor účelových map. Geografický jazyk. Metody geografického výzkumu. Typologizace, klasifikace a regionalizace.Využití mapových podkladů při terénním šetření v rámci řešení geografického problému.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV, Brno. Demek, J. (1990): Nauka o krajině. UP Olomouc. 234 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině.Česká zemědělská univerzita.Praha. 71 s. (dostupné i na CD).

Doporučená literatura:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia. Praha. 583 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krajinná sféra a její členění. Geografický přístup studia krajiny. Zákonitosti prostorové diferenciace krajiny. Pojmy. 2. Krajinně-ekologický přístup studia krajiny (na úrovni topické- ekosystémový přístup). Pojmy. 3. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální,chorická, topická. 4. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. 5. Prvky a složky krajiny a jejich přímé a nepřímé vazby. Příklady jednotlivých typů vyzeb ve fungování krajiny. 6. Struktura krajiny – prostorová a časová. Dynamika krajiny. 7. Chování krajiny – krajinná sukcese. 8. Stabilita krajiny - dynamická homeostáze. 9. Kritéria hodnocení stability - kvality krajiny. Hodnocení ekologické stability krajiny pomocí indexů KES (jednotlivé metodiky hodnocení). Krajinný ráz. 10. Využívání krajiny (potenciál, kapacita, únosnost krajiny). 11. Péče o krajinu, krajinné plánování, krajinotvorné programy v České republice. Typy krajin na našem území a jejich studium: • Kulturní krajina, vznik a vývoj kulturní krajiny na našem území. • Přírodní krajina. • Antropogenní krajina. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. • Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) • Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. • Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní