546-0717/03 – Geochemie životního prostředí ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět „Geochemie životního prostředí“ je orientován na geochemické procesy a principy migrace prvků a organických polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) včetně antropogenních procesů – vznik odpadů.

Povinná literatura:

Raclavská K., Raclavská H., Homola V. (2001): Geochemie. Učební texty, CD-ROM. Mrňa F., Pácal Z., Raclavský K. (1984): Užitá geochemie. Učební texty. VŠB Ostrava (246 s.). Mrňa F. (1991): Užitá geochemie, Academia Praha (415 s.). Bouška V., Jakeš P., Pačes T., Pokorný J. (1980): Geochemie. Academia Praha. (550 s Marshall P., Fairbridge R.W: (1999): Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers. ISBN: 0-412-75500-9, (798 p.) Killops S., Killops V. (2004): An introduction to organic geochemistry. Blackwell Science Ltd., 2Rev edition, ISBN-10: 0632065044 (408 p.) Nelson E. (2003): Principles of environmental geochemistry. Brooks Cole, ISBN- 10: 01222290615 (528 p.) Reemtsma T, Jekel M. (2006): Organic Pollutants in the water cycle. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, ISBN 3-527-31297-8, (347 p.) Sarkar D., Datta R., Hannigan R. (2007): Concepts and applications in environmental geochemistry. Elsevier, ISBN-13: 978-0-08-046522-7 Siegel F.R. (2002): Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, ISBN-10: 3540420304 (200 p.)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní geochemické pojmy. Geochemické pozadí. Geochemická anomálie. Klark. Geochemické aureoly rozptylu. Prvková asociace. Indikátorové prvky. Geochemická klasifikace prvků. Vnitřní faktory geochemické migrace. Vnější faktory geochemické migrace. Geochemické bariéry. Geochemie litosféry. Geochemie přírodních vod. Geochemie atmosféry. Přírodní radioaktivita prvků. Biogeochemie. Biogeochemické cykly hlavních organogenních prvků. Biogeochemická migrace minoritních a stopových prvků. Organická geochemie. Dálkový přenos polutantů. Geochemie krajiny. Úkoly a aplikace environmentální geochemie. Cvičení: Metody vzorkování geochemických materiálů – litogeochemie půdy. Metody vzorkování geochemických materiálů – hydrogeochemie, říční sedimenty, biogeochemie, atmogeochemie. Geochemické mapy, Měřítko geochemických prací. Statistické hodnocení geochemických dat. Hodnocení kontaminace půd. Statistické zpracování. Zpracování mapy kontaminace půd. Geochemie recentních říčních sedimentů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku