546-0719/01 – Field Training in Ecology (TCvEkN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON15 Ing. Eva Konečná, Ph.D.
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KUC11 Ing. Jana Růžičková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical application of research and determination methods, obtaining and synthesis data processing, the assessment of environment and nature components.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Field trainning in natural and seminatural habitats.The Study of habitat conditions. Data colection, evaluation and interpretiation. Graphical and statistical data evaluation and formulation of conclusions.

Compulsory literature:

Field guides and books for determination of animals and plants. Methodics by lecturers.

Recommended literature:

According to the teacher's instructions

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Terénní ekologická praxe je zaměřena na získání praktických zkušeností s vybranými metodami terénního ekologického výzkumu a následným vyhodnocováním výsledků. Z toho důvodu je výuka organizována v terénní stanici Zubnice, kde je rozdělena na jednotlivé úkoly tak, aby každý ze studentů absolvoval postupně všechny metody vypsané pro daný rok pracovníky institutu, (případně i jiných), v různých oborech terénního ekologického výzkumu. Praxe se uskutečňuje formou dílčích terénních prací pod vedením jednotlivých učitelů do lokalit v okolí Zubrnic, při kterých je prováděn sběr dat v terénu a jejich následné dílčí vyhodnocení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner