546-0722/01 – Landmarks Protections ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Landmarks protection: conception, history, legislature (Czech republic, world), international organisations and conventions, problem of cultural heritage, cultural policy

Compulsory literature:

Radová, J. et al, (2003): Seznam nejohroženějších a nevyužívaných památek v české republice, NPÚ Praha http://whc.unesco. org www.international.icomos.org

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1. Stručný přehled vývoje a dějin památkové péče. 2. Základní terminologie, rozdělování kulturních památek. 3. Význam kulturních památek a smysl péče o ně. 4. Zákonné normy - zákon ČNR č. 20/89 Sb., vyhláška MK ČR č. 66/88 Sb., zákon ČNR č. 242/92 Sb. 5. Struktura orgánů a organizací památkové péče - struktura a hlavní náplň činností. 6. Základní metody úpravy památek, konzervace památek. 7. Charakteristika jednotlivých skupin památek. 8. Památkový fond v ČSR, skupiny památek a jejich stručný vývoj, charakteristika a ochrana. 9. Historické, sídelní soubory, historická jádra měst. 10. Technické památky a kulturní průmyslové dědictví. 11. Úloha památkové péče v průmyslové oblasti. 12. Lidová kultura - skanzeny. 13. Současný obraz Ostravy z hlediska památkové péče. 14. Historická zeleň. cVIČENÍ Blokové cvičení, památková péče v terénu a v praxi.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 55  0
        Written exam Written test 25  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner