546-0722/02 – Ochrana památek ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Ochrana památek, by měl studentům poskytnout základní orientaci v oblasti památkové péče a umožnit jim zevrubnější pohledy na některé hlavní úseky a problémové okruhy vývoje i teorie památkové péče. Seznámí se s kulturními památkami jako doklady historického vývoje a projevy tvůrčích schopností minulých generací, které mají v naší společnosti závažný význam pro vědecké poznání i výklad dějin a tvoří nepostradatelnou součást našeho životního prostředí a jeho kulturní úrovně.

Povinná literatura:

Vinter V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I. A II., Praha, SP 1971. Blažíček J.C., Kropáček J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha, Odeon 1991. Památková periodika: Památková péče, Ostrava. Zákonné normy - zákon ČNR č. 20/89 Sb., vyhláška MK ČR č. 66/88 Sb., zákon ČNR č. 242/92 Sb. Paloch V.: Národní kulturní památky, Praha 1980.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Stručný přehled vývoje a dějin památkové péče. 2. Základní terminologie, rozdělování kulturních památek. 3. Význam kulturních památek a smysl péče o ně. 4. Zákonné normy - zákon ČNR č. 20/89 Sb., vyhláška MK ČR č. 66/88 Sb., zákon ČNR č. 242/92 Sb. 5. Struktura orgánů a organizací památkové péče - struktura a hlavní náplň činností. 6. Základní metody úpravy památek, konzervace památek. 7. Charakteristika jednotlivých skupin památek. 8. Památkový fond v ČSR, skupiny památek a jejich stručný vývoj, charakteristika a ochrana. 9. Historické, sídelní soubory, historická jádra měst. 10. Technické památky a kulturní průmyslové dědictví. 11. Úloha památkové péče v průmyslové oblasti. 12. Lidová kultura - skanzeny. 13. Současný obraz Ostravy z hlediska památkové péče. 14. Historická zeleň. cVIČENÍ Blokové cvičení, památková péče v terénu a v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku