546-0727/01 – Fytocenologie (Fytocen)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

využití fytocenologie a metod hodnocení vegetace e v aplikované ekologii

Vyučovací metody

Anotace

Fytocenologie – základní pojmy a termíny. Složení a struktura rostlinného společenstva. Syntaxonomie – principy, školy. Synekologie – ekologické faktory klimatické. Synekologie – ekologické faktory půdní, antropo-zoogenní faktory. Funkce fytocenóz a jejich složek v provozu ekosystémů. Syndynamika – třídění změn společenstev, sukcese, třídění sukcesních sérií. Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajině. Vegetační mapování – předmět, cíle, základní koncepce, typy map. Využití vegetačních map. Fytogenofond ČR – základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření. Využití výsledků a metod fytocenologie v praxi (lesnická typologie, zemědělství, výzkum imisních oblastí, hodnocení krajiny, biomonitoring, územní plánování a urbanismus). Analýza a popis rostlinného společenstva. Technika syntézy fytocenologických dat.Fytocenologická nomenklatura. Metody studia dynamiky rostlinných společenstev.

Povinná literatura:

1.Jeník J.: Obecná geobotanika. - Skriptum UK Praha. 1970. 2. Kubát, K. (ed.): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha, 2002. 3. Kubíková J.: Geobotanické praktikum. - Skriptum UK Praha. 1971. 4. Moravec et al.: Fytocenologie. - Academia, Praha. 1994. 5. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 1 – Acidofilní doubravy. Academia Praha, 1998. 6. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 2 – Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia Praha, 2000. 7. Moravec, J. a kol.: Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. Sb. Severočeskou přírodou, Litoměřice, 1995. 8. Neuhauslová, Z. a kol: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia Praha, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1)Fytocenologie základní pojmy a termíny. Složení a struktura rostlinného společenstva. 2)Syntaxonomie - principy, školy. 3)Synekologie - ekologické faktory klimatické. 4)Synekologie - ekologické faktory půdní, antropo-zoogenní faktory. 5)Funkce fytocenóz a jejich složek v provozu ekosystému. 6)Syndynamika - třídění změn společenstev, sukcese, třídění sukcesních sérií. 7)Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajině. 8)Vegetační mapování - předmět, cíle, základní koncepce, typy map. Využití vegetačních map. 9)Fytogenofond ČR - základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření - společenstva skalních štěrbin, sutí a alpinských stupňů, společenstva slaných půd. 10)Fytogenofond ČR - základní rostlinná společenstva, jejich charakteristika a rozšíření - společenstva vod a mokřadů, prminešť a rašelinišť. 11)Fytogenofond ČR - společenstva luk, pastvin, vřesovišŤ, xerofilní a xerotermní travinná společenstva. 12)Fytogenofond ČR - společenstva lesů a křovin. 13)Fytogenofond ČR - synantropní společenstva. 14)Využití výsledků a metod fytocenologie v praxi (lesnická typologie, zemědělstv, výzkum imisních oblastí, hodnocení krajiny, biomonitoring, územní plánování a urbanismus). CVIČENÍ 1) Analýza a popis rostlinného společestva - výběr studijní plochy, zápis vegetačního snímku, struktura společenstva, analýza populací, významnostní hodnota druhů, analýza hranic společenstva. 2) Technika syntézy fytocenologických dat - tabelární a numerické metoda. 3) Fytocenologická nomenklatura. Metody studia dynamiky rostlinných společenstev. 4) Zpracování případové studie (fytocenologie studijní lokality formou seminární práce - 1. část. 5) Zpracování případové studie (fytocenologie studijní lokality formou seminární práce - 2. část.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.