546-0728/04 – Preventive Techniques in Environmental Protection (PTOZP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
SER07 Ing. Christina Serafínová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Moderní přístupy k ochraně ŽP

Teaching methods

Summary

Environmental protection, pollution and degradation of environment. Changes in environment according to demographic, technical and social development, use of sources. Biodiversity. History of environmental protection. Sustainable development – definition, principles, documents. Preventative strategy. Suitable tools( EIA, environmental audits,CP/P2,LCA, ecolabelling, EMS, voluntary agreements).

Compulsory literature:

Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998, dostupné v elektronické formě u přednášející - Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) - odborné časopisy

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: 1. týden - Zahajovací - podmínky zápočtu, doporučená literatura, otázky ke zkoušce, zadání seminárních prací 2. týden - Meze růstu (Meadows Denis H., Meadows Donella L.: The Limits to Growth), názorné předvedení základních křivek pomocí počítače (simulace změn) 3. týden - Historie ochrany životního prostředí - anketa, quiz a diskuse k danému tématu 4. týden - Agenda 21 - dokumenty z Ria, její aplikace v ČR (státní politika), Místní Agenda 21 5. týden - Seznámení s celým procesem EIA (názorné ukázky konkrétních dokumentací EIA) 6. týden - Environmentální audity - výukový film pro auditory z výrobny uzenin + aplikace postupů auditorů v praxi 7. týden – CP – bloková schémata, vstupní hodnocení, cvičení na rozpoznávání opatření CP 8. týden – CP – brainstorming, nácvik generování variant a jejich hodnocení 9. týden - CP - čistší produkce : interaktivní simulační hra FUN FACTORY 10.týden - Hodnocení životního cyklu - LCA, analýza toku látek při vaření kávy (názorná ukázka) 11.týden - Ekolabeling – směrnice (praktické ukázky), přehled typů environmentálního značení 12.týden - EMS - aspekty a dopady - hodnocení podle významnosti, praktické cvičení 13.týden - Dobrovolné dohody, vyjednávací hra 14.týden - Udělení zápočtu Součástí každého cvičení je prezentace seminární práce, která se vztahuje k dané problematice. Seminární práce jsou zadány hned v prvním týdnu výuky. Požadovaný rozsah 2 – 4 strany textu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner