546-0729/03 – Průmyslová rizika (PR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se technickými základy z hlediska výroby elektrické energie, povrchové a hlubinné těžby a dalšími navazujícími technologiemi (zpracovávající nerostné suroviny, strojírenství apod.), vč. jejich vlivu na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními principy a terminologií v oblasti výroby elektrické energie, těžby a navazujících technologií. V rámci cvičení pak navštíví jednotlivé industriální památky v regionu a v rámci cvičení se rovněž seznámí s metodikou při revitalizaci brownfields.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí. VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 KŘÍVÁNKOVÁ, Eva. Výrobní technologie, skripta VŠH. 2008. vyd. Praha: VŠH, 2008. ISBN 80-86578-10-0. Prevence závažných havárií. Dostupné z WWW: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/s ys/resource/PDF/skripta-PZH-II.pdf Rizika a jejich analýza. Dostupné z WWW: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZI KA.pdf RAIS Karel, DOSKOČIL Radek. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0

Doporučená literatura:

1. STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. 2. KRYL, Václav. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997.ISBN 80-7078-396-6. 3. DANIHELKA, Antonín. Dějiny hutnictví železa v Československu. Praha: Academia, 1986. 4. KUCHAŘ, Lumír. Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná teorie rizik 2. Rizika v průmyslu- zdroje (nebezpečné látky, nebezpečná zařízení) 3. Rizika pro průmysl- zdroje (ŽP, okolní průmysl) 4. Chronická průmyslová rizika (běžný provoz) 5. staré zátěže – vznik, náprava, systém evidence 6. Akutní průmyslová rizika (havárie) 7. analýza rizik, management rizik 8. legislativa a metodické pokyny 9. systém řízení, integrace do IMS 10. krizové řízení, integrovaný záchranný systém 11. dekontaminace po havárii 12. komunikace rizik vůči veřejnosti, APELL

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku