546-0729/04 – Průmyslová rizika (PR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se technickými základy z hlediska výroby elektrické energie, povrchové a hlubinné těžby a dalšími navazujícími technologiemi (zpracovávající nerostné suroviny, strojírenství apod.), vč. jejich vlivu na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními principy a terminologií v oblasti výroby elektrické energie, těžby a navazujících technologií. V rámci cvičení pak navštíví jednotlivé industriální památky v regionu a v rámci cvičení se rovněž seznámí s metodikou při revitalizaci brownfields.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí. VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 KŘÍVÁNKOVÁ, Eva. Výrobní technologie, skripta VŠH. 2008. vyd. Praha: VŠH, 2008. ISBN 80-86578-10-0. Prevence závažných havárií. Dostupné z WWW: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/s ys/resource/PDF/skripta-PZH-II.pdf Rizika a jejich analýza. Dostupné z WWW: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZI KA.pdf RAIS Karel, DOSKOČIL Radek. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0

Doporučená literatura:

1. STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. 2. KRYL, Václav. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997.ISBN 80-7078-396-6. 3. DANIHELKA, Antonín. Dějiny hutnictví železa v Československu. Praha: Academia, 1986. 4. KUCHAŘ, Lumír. Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce - na cvičení a seminářích průběžná kontrola písemnou i ústní formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení. Semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energetika, možnosti výroby energie, energetický mix ČR a jeho vliv na produkované znečištění, obnovitelné zdroje energie 2. Těžba obecně (základní fáze – vyhledávání a průzkum ložisek, příprava dobývání, provádění geologických prací, uzavírka), rozdělení typu těžby (rozdělení podle lokality, podle surovin) 3. Hlubinná těžba (obecný popis typu těžby), vliv hlubinné těžby na životní prostředí 4. Povrchová těžba (obecný popis typu těžby - skrývka, těžba a doprava), vliv povrchové těžby na životní prostředí 5. Koksárenství (definice pojmu koks, karbonizace, popis procesu v koksárenské baterii), vliv koksárenství na životní prostředí 6. Železo a litina, rozdělení druhy jejich specifikace 7. Výroba železa a litiny, suroviny pro výrobu a popis výroby v rámci vysoké pece 8. Výroba železa a aglomerace a jejich vliv na životní prostředí 9. Výroba oceli, specifikace jednotlivých typů výroby (Martinské pece, konvektory, elektrické pece) 10. Vliv výroby oceli na životní prostředí 11. Tváření kovů za tepla (válcování, výroba trubek, tažení drátů, kování) 12. Tváření kovů za studena (lisování), vliv tváření kovů na životní prostředí 13. Slévárenství (druhy lití, tvorba odlitků), vliv slévárenství na životní prostředí 14. Strojírenství (základy strojního obrábění), strojírenství (soustružení, vrtání, frézování, hoblování), vliv strojírenství na životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Předmět je ukončen zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno vykonáním závěrečného testu do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní