546-0732/01 – Rekultivace (RekB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

možnosti, principy a metody obnovy narušené krajiny

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt
Terénní práce

Anotace

Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce,jednotlivé fáze, podstata. Hlediska výběru optimálních způsobů sanací. Rozdělení ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaných území. Technologie obnovy při povrchovém dobývání surovin, při hlubinném dobývání surovin, ukládání odpadů a následná sanace. Způsoby a postup při zpracování projektové dokumentace rekultivačního záměru, podklady. Principy technické rekultivace, cíle technické rekultivace. Biologická rekultivace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. Biologická rekultivace zemědělská. Biologická rekultivace lesnická. Rekultivace sadovnicko-krajinářská. Rekultivace vodohospodářská. Rekultivace dočasná, speciální typ rekultivací. Funkce zeleně při regeneraci krajinných částí. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Determinace dřevin v bezlistém stavu.

Povinná literatura:

1) Volný, S. (1985): Deteriorizace a rekultivace krajiny. Skripta VŠZ Brno. 2) Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. 3) Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č.1 k pokynu č.1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP Průhonice 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. 1. Koncepce sanací, jednotlivé fáze, podstata. 2. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 3. Rozdělení sanací ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaných území. 4. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 5. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 6. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 7. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace sanačního záměru, podklady. 8. Principy technické sanace, cíle technické sanace. 9. Biologická sanace - principy a typologie podle sanačního cíle. 10. Biologická sanace zemědělská. 11. Biologická sanace lesnická. 12. Sanace sadovnicko - krajinářská.Sanace vodohospodářská. Sanace dočasná, speciální typ sanací. 13. Funkce zeleně při regeneraci krajinných částí. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 50  0
        Písemka Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku