546-0732/01 – Rekultivace (RekB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžbu nerostných surovin a s postupy obnovy takto devastované krajiny. Aplikace teoretických zásad pedologie, biologie a ekologie pro tvorbu nové krajiny a nových ekosystémů na antropogenně devastovaných a nově vzniklých půdách (výsypky, odvaly, lomy, složiště, poklesové kotliny a další typy recentních posttěžebních prvků) se zaměřením na význam těchto aktivit pro ekologickou stabilitu dotčené krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžbu nerostných surovin a s postupy obnovy takto devastované krajiny. Aplikace teoretických zásad pedologie, biologie a ekologie pro tvorbu nové krajiny a nových ekosystémů na antropogenně devastovaných a nově vzniklých půdách (výsypky, odvaly, lomy, složiště, poklesové kotliny a další typy recentních posttěžebních prvků) se zaměřením na význam těchto aktivit pro ekologickou stabilitu dotčené krajiny.

Povinná literatura:

KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. Praha: Karolinum, 2012 MIKOLÁŠ, M. a W. BIALY. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. Ostrava: VŠB-TUO, 2014 VOLNÝ, S. Deteriorizace a rekultivace krajiny. Brno: Skripta VŠZ, 1985 TRIPATHI, N., R. S. SINGH a C. D. HILLS. Reclamation of Mine-Impacted Land for Ecosystem Recovery. John Wiley & Sons, 2016

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č. 1 k pokynu č.1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP Průhonice, 2003 LIPSKÝ, Z. Sledování změn v krajině. Kostelec nad Černými lesy: ČZU, 2000 STALMACHOVÁ B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare. Ostrava: VŠB-TUO, 1996 Zákon č. 44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). BECH, J., C. BINI a M. A. PASHKEVICH. Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils. Elsevier, 2017

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. 1. Koncepce sanací, jednotlivé fáze, podstata. 2. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 3. Rozdělení sanací ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaných území. 4. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 5. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 6. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 7. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace sanačního záměru, podklady. 8. Principy technické sanace, cíle technické sanace. 9. Biologická sanace - principy a typologie podle sanačního cíle. 10. Biologická sanace zemědělská. 11. Biologická sanace lesnická. 12. Sanace sadovnicko - krajinářská.Sanace vodohospodářská. Sanace dočasná, speciální typ sanací. 13. Funkce zeleně při regeneraci krajinných částí. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.