546-0734/03 – Meliorace I (M I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s problematikou hydromeliorací. Definování problematiky protierozní ochrany, odvodňování a závlahy půdy. Posouzení protierozního ohrožení, výskytu sucha, úlohy závlah, příčin zamokření. Navrhování protierozní ochrany, druhů závlah, vodních zdrojů pro závlahy, způsobů odvodnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je založen na seznámení s problematikou hydromeliorací, se zaměřením na základní oblasti - protierozní ochranu (PEO), odvodňování a závlahy půd. Poskytuje informace z oblastí: základy pedologie; PEO - charakteristika a třídění eroze, mechanizmus erozních procesů, protierozní opatření; závlahy půd - posuzování výskytu sucha, úloha závlah, druhy závlah, vodní zdroje pro závlahy; odvodňování půd - příčiny zamokření, způsoby odvodnění.

Povinná literatura:

Holý M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL|Alfa Praha, 1989 Holý M. a kol.: Závlahové stavby, SNTL|Alfa Praha, 1976 Holý M. a kol.: Protierozní ochrana, SNTL|Alfa Praha, 1986

Doporučená literatura:

STALMACHOVÁ, Barbara. [I]Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 155s. ISBN 80-7078-375-3. VANÍČEK, Ivan. [I]Sanace skládek, starých ekologických zátěží[/I]. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 247 s. ISBN 80-01-02438-5. RACLAVSKÁ, Helena. [I]Znečištění zemin a jejich dekontaminace[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1998. 111 s. ISBN 80-7078-508-X. Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola zpracovávání zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik půdy, zvětrávání a půdotvorné pochody. Skladba půdy. 2. Fyzikální vlastnosti půdy.Chemické složení půdy. 4. Hydrologie půdy. Půdní typy a půdní druhy. 5. Třídění a charakteristika eroze podle činitele. Třídění a charakteristika eroze podle formy a intenzity. 6. Klimatický a hydrologický faktor. Morfologický faktor. Geologický a půdní faktor. Vegetační faktor. 7. Predikce erozních procesů – univerzální rovnice ztráty půdy (USLE). 8. Zemědělská a lesnická protierozní opatření. Technická protierozní opatření. 9. Pojem a potřeby závlahy, příčiny nedostatku vláhy, posuzování výskytu sucha. Úloha vody ve vývoji vegetace, vláhová potřeba rostlin (transpirační, evapotranspirační). 10. Účinky a hospodářský význam závlah, druhy závlah. 11. Potřeba závlahové vody, celkové závlahové množství při doplňkové závlaze, potřeba vody při hnojivé závlaze, závlahové dávky (doba trvání, počet a časový průběh). Ztráty vody, vodní zdroje pro závlahu. 12. Závlaha postřikem, závlaha podmokem, Závlaha výtopou, závlaha přeronem. Drenážní závlaha, závlaha odpadními vodami. 13. Příčiny zamokření, účel odvodnění. Znaky zamokřených půd, výhody odvodnění. 14. Způsoby odvodňování. Hlavní odvodňovací zařízení, ochrana před cizími vodami. Stavby na hlavním odvodňovacím zařízení 15. Vyšetření odvodňovacího přepadu, založení sítě kanálů, kostra odvodnění. Podrobné odvodnění - příkopové odvodnění. drenáž. Stavby podrobného odvodnění. Cvičení: Projekt hodnocení erozní ohroženosti území - sklonitostní rozbor území, vyhodnocení stupně erozního ohrožení území, posouzení převládajícího typu erize, návrh protierozních opatření v území. Hodnocení výskytu sucha, výpočty potřebných závlahových množství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku