546-0736/01 – Water Management II (HV II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is summarize knowledge about water management in various sectors of industry and agriculture. Students in this course also examine water use in individual companies and suggests possible optimizations.

Teaching methods

Lectures
Other activities

Summary

The object provides view about utilisation with water in particular types of industrial productions and agriculture,namely in context with requirements on water quality for particular demand sides technological bundles),types of waste (polluted)waters,possibilities their pre-treatment and treatment,incl.treatment and disposal screenings. Special emphasis is put on backward utilize (recirculation) treated water in technology,possibilities of water discipline and qualitatively inferior types of water utilize.

Compulsory literature:

1. Tchobanoglous, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering (Treatment Disposal Reuse) / Metcalf & Eddy, Inc. (4th ed.). McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-041878-0. 2. Water treatment Handbook, Seventh edition, Degremont: France 2007, ISBN 978-1-84585-005-0 3. Twort, A. Ratnayaka, D. Brand J.: Water supply, London IWA Publishing 2000, ISBN 0-340-72018-2

Recommended literature:

Current publication about industrial wastewater and water management.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět podává přehled o hospodaření s vodou v jednotlivých druzích průmyslu a zemědělství. Poskytuje základní informace o procesech výroby daného druhu podniků ve vztahu k požadavkům a vlivům na vodu, toku vody a materiálu, potřebě vody, požadavcích na jakost vody a zabezpečenost jednotlivých dílčích spotřebičů (uzlů), druhy odpadních vod a jejich znečištění z jednotlivých dílčích zdrojů, závadnost tohoto znečištění, možnosti čištění, likvidace a využití kalů, možnosti použití jakostně horších druhů vody a opakovaného použití vody, možnosti řešení úspor vody a snížení znečištění, možnosti havárií a ochrana proti nim. Přednášky: 1. Obecně o hospodaření s vodou v průmyslu a zemědělství - význam, účel, metody a postupy, návaznost na hospodaření s vodou v krajině. 2. Těžba uhlí - hlubinná a povrchová (důlní voda, zavlažování, klimatizace ap.). 3. Těžba ostatních nerostných surovin. 4. Úpravny uhlí (kalové oběhy). 5. Úpravny ostatních nerostných surovin a úprava druhotných surovin. 6. Hutní a metalurgický průmysl, koksovny. 7. Chemický průmysl. 8. Elektrárny a teplárny (chladící vody ap.) 9. Potravinářský průmysl (mlékárny, cukrovary, masný průmysl atd.) 10. Strojírenství a stavebnictví (vč. hydraulické dopravy materiálů, ucpávková voda ap.). 11. Speciální výroby náročné na jakost vody (super čistá voda pro výrobu čipů, elektroprůmysl ap.). 12. Ostatní druhy průmyslové výroby. 13. Zemědělství - výkrmny prasat, kravíny, drůbežárny, chov ryb a vodní drůbeže, siláže a hnojiště. 14. Zemědělství - závlahy, vč. závlah odpadními vodami. 15. Služby - koupaliště, lázně, bazény, rekreační střediska a areály, sociální účely v průmyslu a zemědělství a zemědělství (koupelny ap.). Cvičení: Experimentálního charakteru - čištění průmyslových odpadních vod z tepelné karbonizace uhlí, čištění důlních vod, čištění škrobárenských odpadních vod, čištzění chromových odpadních vod redukčními postupy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 28  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner