546-0736/02 – Hospodaření s vodou II (HV II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sumarizovat znalosti týkající se hospodaření s vodou v jednotlivých odvětvích v průmyslu a zemědělství. Studenti v rámci předmětu rovněž posuzují nakládání s vodami v konkrétních podnicích a navrhují možnosti optimalizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává přehled o hospodaření s vodou v jednotlivých odvětvích průmyslu a v zemědělství. Poskytuje základní informace o procesech výroby daného druhu podniků ve vztahu k požadavkům a vlivům na vodu, toku vody a materiálu, potřebě vody, požadavcích na jakost vody a zabezpečenost jednotlivých dílčích spotřebičů (uzlů), druhy odpadních vod a jejich znečištění z jednotlivých dílčích zdrojů, závadnost tohoto znečištění, možnosti čištění, likvidace a využití kalů, možnosti použití jakostně horších druhů vody a opakovaného použití vody, možnosti řešení úspor vody a snížení znečištění, možnosti havárií a ochrana proti nim.

Povinná literatura:

1. HÜBNER, Pavel. Úprava vody pro průmyslové účely. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-624-9. 2. MALÝ, Josef a Petr HLAVÍNEK. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-05-3. 3. PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0. 4. MALÝ, Josef a Jitka MALÁ. Chemie a technologie vody. 2. doplněné vydání. Brno: Noel 2000, 2006. ISBN 80-86020-13-4. 5. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů 6. Rak, M. a kol.:Průmyslovlé odpadní vody I a II díl, Energetický institut 1977

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdávání protokolů z exkurzí a vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Voda používaná v průmyslu, obecné požadavky na jakost provozních vod. Specifické požadavky na jakost některých provozních vod 2. Předúprava vody před demineralizací obecně 3. Číření kyselé a alkalické – charakteristika procesu, srovnání kyselého a alkalického číření. Charakteristika jednotlivých fází čiřícího procesu, typy čiřičů. 4. Ionexová demineralizace – princip procesu, typy používaných ionexů, demineralizační stupeň, regenerace ionexů. Procesy probíhající v ionexovém loži při demineralizaci, mixbed 5. Změkčování a dekarbonizace 6. Membránové procesy při úpravě vod, předúprava vody pro reverzní osmózu, reverzní osmóza 7. Organické látky, problematika jejich výskytu a možnosti odstranění z vod při přípravě demineralizované vody 8. Odpadní vody v průmyslových odvětvích obecně, podmínky pro vypouštění POV do veřejné kanalizace. Znečišťující látky v průmyslových odpadních vodách, možnosti čištění průmyslových odpadních vod obecně 9. Důlní vody, charakteristické znečištění, možnosti čištění důlní vody 10. Povrchová úprava kovů – charakteristika produkovaných odpadních vod, možnosti čištění 11 Rafinérie ropy a petrochemický průmysl, charakteristické znečištění odpadních vod, způsoby čištění, odlučovače ropných látek 12. Chemický průmysl - anorganická a organická výroba, odpadní vody z anorganických a organických technologií, způsoby čištění 13. Zemědělská výroba – živočišná výroba, charakteristické znečištění odpadních vod a postup při jejich čištění. Rostlinná výroba, charakteristické znečištění odpadních vod a postup při jejich čištění 14. Potravinářský průmysl – cukrovarnický průmysl, pivovarsko-sladařský průmysl, lihovarský průmysl. 15. Potravinářský průmysl – mlékárenský průmysl, škrobárenský průmysl, jatka a masný průmysl, konzervárny, charakteristické znečištění odpadních vod a jejich čištění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná. Vypracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní