546-0738/02 – Antropogennic Affects on Hydrosphere (AVH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject informs students about global enviromental problems of hydrosphere, nowadays condition, evolution and changes in result of anthropogennic activity.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The subject solves global environmental problems of hydrosphere, nowadays condition, evolution and changes in result of anthropogennic activity on the world and in the Czech Republic. The subject respects admission “Sustainable development”.

Compulsory literature:

World water resources at the beginning of the 21st century (2003), Cambridge University Press. ISBN 0-521-82085-5. Dostupné z: http://assets.cambridge.org/052182/0855/sample/0521820855ws.pdf [1.2.2016] Brian J. Skinner, Barbara W. Murck.(2011):The blue planet: an introduction to earth system science. Hoboken, NJ :. Wiley,. c2011. xv, 656 p. : Edition ; 3rd. ed.ISBN 9780471236436. Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions. Graham B. McBride, John Wiley. ISBN: 0-471-47016-3. 344 pages. May 2005

Recommended literature:

World water resources at the beginning of the 21st century (2003), Cambridge University Press. ISBN 0-521-82085-5. Dostupné z: http://assets.cambridge.org/052182/0855/sample/0521820855ws.pdf [1.2.2016]

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Celosvětová charakteristika stavu hydrosféry – problémy x stávající technologická řešení 2. Příčiny a důsledky acidifikace povrchových vod a metody jejich hodnocení 3. Eutrofizace (vznik, příčiny a důsledky, možnosti odstranění), citlivá povodí . 4. Charakteristika stavu hydrosféry na naší planetě – klimatické změny. Skleníkové plyny. Ozónová díra. Deštné pralesy. Prognózy. 5. Monitoring zátěže povodí (plošné, bodové, difúzní zdroje). 6. Vliv zástavby na dynamiku proudění podzemní vody a odtokové poměry v oblastech městských aglomerací. 7. Sledování a hodnocení vlivů celkové depozice a lokálních zdrojů na plošnou kontaminaci POPs ve vodách(příčiny, chování a možnosti jejich odstranění). 8. Příčiny a důsledky kontaminace povrchových a podzemních vod anorganickými a organickými polutanty. 9. Přehled nejužívanějších dekontaminačních technologií používaných v ČR. 10. Vliv vodohospodářských staveb a soustav na hydrosféru 11. Ochrana vodních ekosystémů 12. Management vodního hospodářství

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 17  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner