546-0745/02 – Flokulace a selektivní flokulace (FaSF)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poznat a umět vysvětlit fyzikálně - chemické vlastnosti zdispergovaných suspenzí; druhy flokulačních činidel a jejich aplikaci; mechanizmus flokulace; kinetiku flokulace. Určit a diskutovat parametry ovlivňující průběh flokulace a selektivní flokulace. Zhodnotit praktické uplatnění flokulace a selektivní flokukace.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje informace o fyzikálně - chemických vlastnostech zdispergovaných suspenzí, rozdělení a použití flokulačních činidel, mechanizmu a kinetice flokulace, parametrech ovlivňujících průběh flokulace a selektivní flokulace, možnostech a postupech při praktickém uplatnení flokulace a selektivní flokulace.

Povinná literatura:

Kintiszewa A., Stojev S.: Selektívna flokulácia, Slask Katowice, 1987. Bache, D. H., Gregory, R. Flock in Water Treatment. London: IWA Publishing, 2007, 297 s.: il. ISBN 978-1-84339-063-3.

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Průběžné odevzdávání a kontrola protokolů z laboratorních cvičení. Písemná kontrola znalostí potřebných výpočtů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně - chemické vlastnosti zdispergovaných suspenzí. Elektrokinetické vlastnosti suspenzií, elektrokinetický potenciál, stabilita suspenzí, monominerální a polyminerální suspenze, dispergce suspenzí, dispergační činidla, možnosti zvýšení stability suspenzí. 2. Flokulační činidla. Rozdelení, slektivní vlastnosti flokulantů, mechanizmus adsorpce flokulantů. 3. Mechanizmus flokulace, kinetika flokulace, aktivátory, depresory,modifikátory v selektivní flokulaci, fyzikální parametry selektivní flokulace. 4. Parametry ovlivňující průběh flokulace a selektivní flokulace. 5. Praktické uplatnení selektivní flokulace. 6. Stadiální flokulace, kombinace selektivní flokulace s dalšími úpravnickými postupy, praktické uplatnění selektivní flokulácie. Cvičení Praktické ověření jednotlivých flokulantů při sedimentačních testech, testy selektivní flokulace na vybraných druzích suspenzí, vliv bioflokulantů, aplikace flotoflokulace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní