546-0750/03 – Environmentální politika (EP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Davidová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Davidová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit problematiku politiky životního prostředí České republiky, včetně problematiky EU. Zaměřit se na základy příslušných teorií a především se seznámit s praxí politiky životního prostředí a odstranění překážek ve stále intenzivnější komunikaci mezi ekonomikou a životním prostředím. Posluchači technických oborů různého zaměření budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

- životní prostředí, vztahy mezi člověkem a přírodou, - základní složky životního prostředí a jejich problémy, - důsledky znečišťování životního prostředí na člověka a ostatní prvky životního prostředí - kvalita životního prostředí jako problém alokace zdrojů, ekologické zatížení reprodukčního procesu, základní makro a mikroekonomické souvislosti, - škody a ztráty na životním prostředí, - náklady na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost, - přírodní zdroje a úvod do jejich oceňování, - organizační uspořádání péče o životní prostředí, - nástroje ekologické politiky a financování péče o životní prostředí, - informační zabezpečení péče o životní prostředí, - mezinárodní spolupráce v oblasti péče o životní prostředí

Povinná literatura:

Davidová, Marcela. Environmental Policy for Europe (electronická verze) www.europa.eu, www.ekolink.cz, www.enviweb.cz, www.podnikinfo.cu, www.cenia.cz, www.businessinfo.cz

Doporučená literatura:

Základní dokumenty evropské environmentální politiky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přednášená problematika je procvičena na praktických ukázkách řešení problematických případů z hlediska politiky ŽP. Zpracování a odevzdání semestrální práce, resp. případové studie. Klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika politiky životního prostředí České republiky, včetně problematiky EU se zaměřením na základy příslušných teorií a především seznámení se s praxí politiky životního prostředí a odstranění překážek ve stále intenzivnější komunikaci mezi politikou a životním prostředím. Posluchači technických oborů různého zaměření budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, budou mít možnost prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sami. Důraz bude kladen na schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev) a zvládnutí odborné terminologie.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok