546-0752/01 – Environmental Management (EM )

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Jana Kodymová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Modern approaches to environmental protection including economical benefits

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

Development of environmental degradation. approaches to environmental protection. Sustainable development. Preventive strategy and its tools. Environmental management

Compulsory literature:

Web sources: www.wbcsd.org, www.unido.org, www.unepie.org, www.who.org, www.env.cz, www.cemc.cz, http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm Various scientific journals ISO norms 14000

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Environmentální management – diskuse různých přístupů (kontrola a řízení, prevence, dobrovolná regulace, složkový přístup, systémový přístup) -Globální scénáře – smysl, využití v environmentálním managementu -Scénáře pro ČR -Různé přístupy k environmentálnímu managementu a jejich ekonomické dopady -Ekoefektivita – čistší produkce, čistší technologie, BAT, BREF -Udržitelné výrobky – rozšířená zodpovědnost výrobce, design pro životní prostředí -EMS jako součást řízení firmy, integrovaný manažerský systém -Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí -Environmentální dopady průmyslových havárií -Environmentální management území (město, region) -Environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití -Environmentální zdraví, NEHAP -Informační technologie v ochraně ŽP -Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 33  0
        Written exam Written test 52  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner