546-0760/02 – Úprava a čištění vod (UČV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je ukázat základní metody používané v technologii úpravy a čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. Absolventi dovedou definovat jednotlivé typy vod a identifikovat míru jejich znečištění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámení se se základními charakteristikami vody, druhy znečištění a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá povrchovými a podpovrchovými vodami, kvalitou vody ve vodních nádržích. Dále se předmět zabývá úpravou vody a čištěním odpadních vod. Jsou probrány zdroje, množství a složení kalů, zahušťování, stabilizace a odvodnění a jejich finální likvidace.

Povinná literatura:

Malý J.; Hlavínek P. Čištění průmyslových odpadních vod. Noel 2000 s.r.o., 1996. Dohányos M.; Koller J.; Strnadová N. Čištění odpadních vod. VŠCHT Praha, 1998. Hlavínek P.; Mičín J.; Prax P. Stokování a čištění odpadních vod. VUT Brno, 2003. Martoň J. a kol. Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. Bratislava: ALFA. 1990. Hlavínek P. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000. 2001. Radvanská A., Hloch S., Fečko P. Technika a technológie pre ochranu životného prostredia. Časť 1. (ovzdušie, voda). Ostrava: VŠB – TU. 2008. Kyncl, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. MONTANEX, a.s. 2007.

Doporučená literatura:

Pitter P. Hydrochemie. VŠCHT Praha, 1999. Malý J., Malá J. Chemie a technologie vody. Brno: NOEL 2000. 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání semestrální práce v rozsahu min. 10 stran.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda, význam vody v přírodě. Vlastnosti vody. Druhy vod z hlediska úpravy a čištění. 2. Vodní zdroje, úloha vody v průmyslovém závodě. Hospodaření s vodou. Potřeba, spotřeba, odběr vody. Doprava a rozvod vody. 3. Význam čištění odpadních vod. Charakter znečišťujících látek. Způsoby vyjadřování znečištění. Účinnost jednotlivých procesů čištění. 4.Čištění komunálních odpadních vod. Možnosti společného čištění průmyslových a komunálních odpadních vod. 5.Mechanické postupy čištění odpadních vod.Charakteristika procesů filtrace a sedimentace. Odlučování lehkých částic. 6.Chemické, fyzikální a chemické způsoby čištění odpadních vod. 7.Biologické čištění odpadních vod. Přirozené postupy biologického čištění. Procesy aktivace a biofiltry. 8.Anaerobní čištění odpadních vod. 9.Kaly z čistíren odpadních vod. Charakteristika kalu. Stabilizace a zpracování kalu. Zahušťování, odvodňování a využívání kalu. 10.Zdroje a množství dusíku v odpadní vodě. Princip nitrifikace a denitrifikace. Modifikace nitrifikačně-denitrifikačního procesu. Zdroje a množství fosforu v odpadní vodě. Chemické a biologické odstraňování fosforu. 11. Přehled technologií používaných při úpravě vod. Pitná voda, vlastnosti. 12. Čiření vod. Filtrace, filtrační cyklus. Hygienické zabezpečení vody. 13. Odželezování, odmanganování vod. Odkyselování vod. Způsoby odkyselování. 14.Odstraňování vápníku a hořčíku. Využití ionexů v technologii úpravy vody. Charakteristika čistírenských kalů. 15.Legislativa ve vodním hospodářství. Malé čistírny odpadních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.