546-0760/02 – Water Processing and Water Purification (UČV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Radmila KučerováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of basic processes of the treatment of municipal and industrial waste waters.

Teaching methods

Lectures

Summary

Water and its importance, legislation. Water processing of drinking water-clarification, filtration, neutralization, elimination of Mn and Fe, ion-changing, hygienical treatment of water. Waste water treatment: mechanical, biological and physico-chemical methods of waste water treatment, treatmen of sewage sludge. Waste water treatment plants.

Compulsory literature:

Tchobanoglous, G.: Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. Metcalf and Eddy, Inc., 1991. Wastewater Bacteria Michael H. Gerardi ISBN: 0-471-20691-1 Paperback, John Wiley 272 pages May 2006 Wastewater Sludge Processing Izrail S. Turovskiy, P. K. Mathai ISBN: 0-471-70054-1 John Wiley, 354 pages June 2006

Recommended literature:

Cheremisinoff N. P. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies. ISBN: 0-7506-7498-9 USA, Elsevier Butterworth - Heinemann, 2002 Asano T. et al. Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications. ISBN: 0-07-145927-8 USA, Metcalf & Eddy, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání semestrální práce v rozsahu min. 10 stran.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Voda, význam vody v přírodě. Vlastnosti vody. Druhy vod z hlediska úpravy a čištění. 2. Vodní zdroje, úloha vody v průmyslovém závodě. Hospodaření s vodou. Potřeba, spotřeba, odběr vody. Doprava a rozvod vody. 3. Význam čištění odpadních vod. Charakter znečišťujících látek. Způsoby vyjadřování znečištění. Účinnost jednotlivých procesů čištění. 4.Čištění komunálních odpadních vod. Možnosti společného čištění průmyslových a komunálních odpadních vod. 5.Mechanické postupy čištění odpadních vod.Charakteristika procesů filtrace a sedimentace. Odlučování lehkých částic. 6.Chemické, fyzikální a chemické způsoby čištění odpadních vod. 7.Biologické čištění odpadních vod. Přirozené postupy biologického čištění. Procesy aktivace a biofiltry. 8.Anaerobní čištění odpadních vod. 9.Kaly z čistíren odpadních vod. Charakteristika kalu. Stabilizace a zpracování kalu. Zahušťování, odvodňování a využívání kalu. 10.Zdroje a množství dusíku v odpadní vodě. Princip nitrifikace a denitrifikace. Modifikace nitrifikačně-denitrifikačního procesu. Zdroje a množství fosforu v odpadní vodě. Chemické a biologické odstraňování fosforu. 11. Přehled technologií používaných při úpravě vod. Pitná voda, vlastnosti. 12. Čiření vod. Filtrace, filtrační cyklus. Hygienické zabezpečení vody. 13. Odželezování, odmanganování vod. Odkyselování vod. Způsoby odkyselování. 14.Odstraňování vápníku a hořčíku. Využití ionexů v technologii úpravy vody. Charakteristika čistírenských kalů. 15.Legislativa ve vodním hospodářství. Malé čistírny odpadních vod.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.