546-0763/03 – Úpravnictví a hydroseparační procesy (UHP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB0007 Ing. Petra Foltová
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
SOU0015 Ing. Radek Souček
SIM496 Ing. Lucie Šimková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat procesy úpravy nerostných surovin, konkrétně přípravné, hlavní a pomocné procesy, používané při úpravě nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení s teoretickými základy týkající se úpravy nerostných surovin, konkrétně s přípravnými procesy (drcení, mletí, třídění), hlavními procesy, které oddělují část užitkovou a část odpadní (fyzikální metody oddělování, fyzikálně chemické a chemické procesy) a pomocnými procesy (odvodnění, úprava velikosti povrchu,sušení na požadovanou vlhkost).

Povinná literatura:

Špaldon, F.: Úprava nerastných surovin, SNTL (ALFA), 1986 Tuček, F. - Chudoba, J. - Koníček, Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1998 Vidlář, J. - Hodek, O.: Základy úpravy užitkových surovin, 1., 2. díl, skriptum Hornicko-geologické fakulty VŠB, Ostrava, Most, 1984. Zábranská, J.: Laboratorní metody v technologii vody, skriptum VŠCHT, Praha 1997.

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení v učebně i laboratoři. Odevzdávání a kontrola protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět dává studentům tohoto oboru základní znalosti z úpravy nerostných surovin (postupy, principy, technologická zařízení ap.) a souvisejících hydroseparačních procesů. Přednášky: 1.Nerostné suroviny – přehled surovin, význam těžby a úpravy surovin, ekonomické hledisko těžby a úpravy surovin, upravitelnost; úprava a separace (rozdružování) surovin – základní rozdělení procesů 2.Drcení a mletí, způsoby drcení a mletí, stupeň drcení a mletí, drtitelnost a melitelnost; drtiče – čelisťové, kuželové, válcové, kladivové, odrazové drtiče 3.Mlýny – mlecí tělesa, bubnové mlýny, vibrační mlýny, ultrajemné mletí – rotorové, tryskové mlýny 4.Třídění – charakteristika procesu, účinnost třídění, třídící plochy, uspořádání sít, roštové třídiče, sítové třídiče; třídění na základě klasifikace, klasifikátory 5.Fyzikální procesy rozdružování – charakteristika procesů 6.Gravitační rozdružování – statické, dynamické; gravitační rozdružování v kapalinách a suspenzích; zařízení pro gravitační rozdružování – sazečky, žlaby, splavy, šroubovicové a kuželové rozdružovače, hydrocyklony 7.Pneumatické rozdružování, fluidní rozdružování, zařízení 8.Magnetické rozdružování, nízkointenzivní a vysokointenzivní magnetické rozdružovače, zařízení; rozdružování v elektrickém poli, zařízení; zvláštní fyzikální způsoby rozdružování 9.Loužení – charakteristika procesu; loužení průsakem (perkolace), loužení promícháváním, loužení pod tlakem (v autoklávech); podzemní loužení, bakteriální loužení 10.Příprava výluhu ke srážení - iontoměniče, zařízení pro výměnu iontů; extrakce, zařízení pro extrakci; srážení užitkové složky – elektrolytické srážení, cementace, krystalizace, zařízení 11.Flotace – charakteristika procesu, termodynamická podstata flotačního stavu, flotace a pravděpodobnostní děj; flotovatelnost minerálů, třídy flotovatelnosti minerálů 12.Flotační reagence – sběrače, pěniče, řídící flotační činidla 13.Technologie flotační úpravy uhlí, sulfidických rudnin, nesulfidických rudnin; flotační stroje a pomocná zařízení 14.Pomocné procesy, odvodňování hrubozrnných nerostných surovin a jejich sušení; zahušťování a odvodňování kalu, koagulace, flokulace; odvodňování nerostných surovin na odstředivkách a filtrech 15.Odkaliště, zásady pro jejich budování a provoz Cvičení: 1. Testování gravitační upravitelnosti uhlí. 2. Křivky upravitelnosti. 3. Magnetické rozdružování baryt-sideritové rudniny. 4. Flotace uhlí 5.Třídění na sítech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku