546-0768/04 – Odpadové hospodářství I (OH I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou nakládání s odpady z celkového hlediska způsobů jejich zneškodnění. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní průpravu v oblasti nakládání s odpady obecně. Student získá základní znalosti z oblasti předcházení vzniku odpadů, jejich efektivního materiálového a energetického využití, úpravy a odstraňování odpadů. Studenti jsou seznámeni s: - nejdůležitějšími postupy nakládání s jednotlivými druhy průmyslových i komunálních odpadů, -jednotlivými technologickými postupy - shromažďování, sběr a výkup odpadů, třídění odpadů - vzorkování odpadů - doprava a přeprava odpadů - skládkování odpadů - biologické zpracování odpadů - tepelné zpracování odpadů - fyzikální a chemické zpracování odpadů

Povinná literatura:

Hlavatá,M.: Odpadové hospodářství, VŠB-TUO Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0737-8. Likvidace a využití odpadů / Dagmar Juchelková. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000 - 73 s. : il. ISBN 80-7078-747-3 Termické odstraňování a energetické využívání odpadů / Karel Obroučka. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8 (brož.) Odpadové fórum : odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. CEMC České ekologické manažerské centrum. 1999- . Praha : Dostupný z WWW: <odpadoveforum.cz>. ISSN 1212-7779. Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. ECONOMIA,a.s. 1990- . Praha : ISSN 1210-4922.

Doporučená literatura:

Možnosti recyklace a využití elektroodpadu : sborník semináře : 2.10.2008, VŠB-TU Ostrava, místnost NK325 - Hudební salónek / [editor Petra Váňová, Jitka Malcharcziková, Petr Jonšta]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 62 s. : il. ISBN 978-80-248-1864-1 (brož.) Možnosti recyklace a využití elektroodpadu : sborník semináře : 2.10.2008, VŠB-TU Ostrava, místnost NK325 - Hudební salónek / [editor Petra Váňová, Jitka Malcharcziková, Petr Jonšta]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 62 s. : il. ISBN 978-80-248-1864-1 (brož.) Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. I / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 248 s. : il. ISBN 978-80-248-1597-8 (brož.) Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. II / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 218 s. : il. ISBN 978-80248-1676-0 (brož.) Moderné trendy v spracovaní druhotných zdrojov neželezných kovov : zborník prednášok z odborného seminára konaného pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Miroslava Štofka, CSc. : Herľany, 12. február 2008 / [editori Lacko Rastislav, Kaduková Jana]. - Vyd. 1.. - Košice : Technická univerzita [Košice], c2007 - 114 s. : il. ISBN 978-80-8073-966-9 (brož.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti připravují na zadaná témata - k problematice jednotlivých kapitol - seminární práce, které prezentují. Během přednášek probíhá diskuse k přednášeným tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základy odpadového hospodářství Legislativa odpadového hospodářství Názvosloví Odpadového hospodářství Vznik a charakteristika odpadů Komunální odpad Odpady z průmyslu Odpady ze zemědělství (vznik, charakteristika, využití, příklad) Odpady ze stavební činnosti (vznik, charakteristika, využití, příklad) Odpady z těžby nerostných surovin (vznik, charakteristika, využití, příklad) Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy Radioaktivní odpady (vznik, charakteristika, využití, příklad) Energetické odpady (vznik, charakteristika, využití, příklad) Odpady z hutnických provozů (vznik, charakteristika, využití, příklad Nakládání s odpady Shromažďování odpadů Sběr a výkup odpadů Třídění odpadů Vzorkování odpadů Doprava a přeprava odpadů Obaly. Obalové odpady, základní termíny Zneškodňování odpadů Skládkování odpadů Biologické zpracování odpadů Tepelné zpracování odpadů Fyzikální a chemické zpracování odpadů Máloodpadové a bezodpadové technologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.