546-0775/02 – Technologie vody III (TV III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR388 Ing. Martina Čuboňová
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout metody čištění průmyslových odpadních vod dle jednotlivých druhů výrob. Diskutovat nové technologické procesy čištění odpadních vod včetně metod elektrochemických a membránových procesů. Navrhnout modifikace variant čištění průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět shrnuje jednotlivé metody čištění průmyslových odpadních vod a technologických roztoků dle jejich převažujícího znečištění. Těžiště studia je položeno do charakteristik čistírenského procesu, vhodného pro jednotlivé typy odpadních vod. V předmětu je zde kladen důraz na navrhování různých variant čištění konkrétních průmyslových vod.

Povinná literatura:

Malý, J., Hlavínek, P.: Čištění prúmyslových odpadních vod, NOEL 200, Brno, 1996. Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod, skriptum VŠCHT, Praha 1998. Hlavínek P, Novotný D.: Intenzifikace čistíren odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1996 Ohron, D at all: Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge, London IWA Publishing, 2009, ISBN : 1843391449 Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Jelínek ,L. : Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-705-7

Doporučená literatura:

Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Průmyslové odpadní vody - rozdělení, posuzování znečištění. Způsoby vypouštění průmyslových odpadních vod do veřejné kanalizace, vodních toků. Přehled technologických procesů úpravy a čištění průmyslových odpadních vod. 2. Důlní vody - složení, způsoby likvidace, vypouštění. 3. Odpadní vody z těžby a úpravy rud a uhlí - znečištění, způsoby čištění, vypouštění. 4. Odpadní vody z hutního průmyslu - potřeba vody v hutním průmyslu, složení odpadních vod, využití odpadních vod, čištění a vypouštění odpadních vod. 5. Odpadní vody z povrchové úpravy kovů - procesy probíhající při povrchové úpravě kovů, čištění odpadních vod z povrchové úpravy, recirkulační postupy úpravy odpadních vod. 6. Odpadní vody z tepelného zpracování uhlí - oteplené vody, vody z hašení koksu, fenolové vody, čištění fenolových vod. 7. Odpadní vody s obsahem ropných látek - zdroje odpadních vod, omezování vzniku odpadních vod s obsahem ropných látek. Gravitační odlučování volných ropných látek. 8. Ochrana vod před ropnými látkami, fyzikální, chemické a biologické způsoby čištění odpadních vod s obsahem ropných látek. 9. Odpadní vody z výroby buničiny - hlavní zdroje odpadních vod, složení vod z výroby sulfitové a sulfátové celulosy. Čištění odpadních vod z výroby buničiny. Výroba papíru, složení odpadních vod z výroby papíru jejich čištění. 10. Odpadní vody z textilního průmyslu - zpracování bavlny, vlny. Složení odpadních vod a jejich čištění. 11. Odpadní vody z potravinářského průmyslu - charakter odpadních vod. Odpadní vody z cukrovarnického průmyslu - složení a způsoby čištění. Odpadní vody z pivovarů - složení odpadních vod z výroby sladu, složení odpadních vod z pivovarů, způsoby čištění. 12. Odpadní vody z masného průmyslu - zdroje odpadních vod z jatečné čísti, masné výroby, složení odpadních vod z výroby sladu, složení odpadních vod z pivovarů, způsoby čištění. 13. Odpadní vody z mlékáren - zdroje odpadních vod, složení odpadních vod, čištění mlékárenských odpadních vod. Odpadní vody konzerváren ovoce a zeleniny. 14. Odpadní vody ze zemědělství. Odpadní vody z živočišných velkochovů, odpadní vody z rostlinné výroby - složení vod, způsoby čištění. Cvičení: 1. Testy desultaface důlních vod (metoda IEI HGF, VŠB-TUO), 2. - 5. Odstraňování těžkých kovů z vybryných vzorků průmyslových odpadních vod (vody z moření, vody z galvanického pokovování, tukové vody z průmyslu potravin, fenol-čpavkové vody z karbonizace uhlí).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.