546-0786/01 – Waste Management Administration (SSvOH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Struktura státní správy v odpadech dle legislativy, pravomoce jednotlivých stupňů, státní politika ŽP a návaznost na evropskou legislativu, propojení s legislativou v ovzduší a vodách. Integrovaná povolení.

Compulsory literature:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Recommended literature:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zákon o odpadech – struktura státní správy Práva a povinnosti jednotlivých stupňů státní správy (ministerstvo ŽP, inspekce, celní správa, okresní úřad, obec) Pravomoce ministerstva v oblasti dovozu a vývozu odpadů – vyplňování dokladů Pravomoce okresního úřadu a příklady povolení a rozhodnutí Pravomoce obce v nakládání s komunálním odpadem, obecní vyhlášky Státní politika ŽP v oblasti odpadů, koncepce OH Právo EU v oblasti odpadů, porovnání, nároky na aproximaci do české legislativy Nový zákon o odpadech – změna struktury státní správy, přechod na krajské zřízení, doplnění orgánů státní správy o ministerstvo zdravotnictví a zemědělství Zákon o ovzduší a jeho propojení se státní správou v odpadovém hospodářství Zákon o vodách a jeho propojení se státní správou v odpadovém hospodářství Zákon o integrované prevenci a kontrole znečištění a jeho dopady do státní správy v odpadovém hospodářství (integrovaná povolení)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner