546-0797/01 – Doprava a životní prostředí (DOPŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy dopravního stavitelství, s legislativou v oblasti dopravy a s dopady jednotlivých dopravních systémů (silniční a železniční doprava, letecká a vodní doprava) na životní prostředí. Podrobně je uvedena problematika snižování emisí u zážehových spalovacích motorů a oblast alternativních paliv a pohonů automobilů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Doprava ovlivňuje velmi silně kvalitu životního prostředí. Předmět zahrnuje všechny běžné dopravní systémy, které jsou používány v České republice. Posluchač je seznámen s energetickými a ekonomickými aspekty jednotlivých dopravních systémů a se základy v oblasti dopravních staveb. Poté jsou probírány vlivy jednotlivých dopravních systémů na životní prostředí. Zvláštní důraz je kladen na vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Povinná literatura:

1. LAPČÍK, Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1996. 128 s. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 3. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní a environmentální technologie (skriptum). VŠB-TU Ostrava. HGF, 2008. 250 s. FRVŠ 2444/2008/F1/b. http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy

Doporučená literatura:

1. KAUN, M. Základy dopravních staveb. Vydavatelství ČVUT Praha, 1996. 101 s. 2. DANĚK, J. Technologie dopravy. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1999. 116 s. 3. Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 2. Odborné časopisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt Zápočet Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Doprava ovlivňuje velmi silně kvalitu životního prostředí. Předmět zahrnuje všechny běžné dopravní systémy, které jsou používány v České republice. Posluchač je seznámen s energetickými a ekonomickými aspekty jednotlivých dopravních systémů a se základy v oblasti dopravních staveb. Poté jsou probírány vlivy jednotlivých dopravních systémů na životní prostředí. Zvláštní důraz je kladen na vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 34 (34) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 34  0 3
        Zkouška Zkouška 66 (66) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 36  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.