546-0800/01 – Hodnocení životního cyklu (LCA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hodnocení životního cyklu výrobku, využití výsledků hodnocení, ekodesign, environmentální značení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Environmentální chování výrobků, myšlení v rámci životního cyklu, dopady do ŽP, analýza životního cyklu výrobku, ekodesign, integrovaná výrobková politika, cirkulární ekonomika

Povinná literatura:

Posuzování životního cyklu : Life Cycle Assessment - LCA / Vladimír KOČÍ ; - Vyd. 1.- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2009 - 263 s.,ISBN 978-80-86832-42-5 Normy ČSN EN ISO 14040 a 14044 Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz),CEMC (www.cemc.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), ZBICINSKI I., STAVENUIR J., KOZLOWSKA B., v.d.COEVERING H.:Product Design and Life Cycle Assessment (book 3 v serii Environmental Management BUP), The Baltic University Press, 2006, ISBN 91-975526-2-3

Doporučená literatura:

KOČÍ, V. Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů metodou posuzování životního cyklu – LCA. Praha: Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT, 2018. (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_181228_tasky/$FILE/LCA%20-%20studie%20final.pdf) ČSN ISO/TR 14047: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042. 2003 ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO/TR 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy KLOEPFFER, W. Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice (1st Edition) (2014) 440p

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Skupinový projekt v rámci cvičení, práce s LCA softwarem

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod – výrobky a životní prostředí – čerpání zdrojů, vznik odpadů 2.Životní cyklus výrobku – „od kolébky do hrobu“ nebo „od kolébky do kolébky“ 3.Metodika posuzování dopadů do ŽP v rámci životního cyklu výrobku (LCA) – ISO 14041, ISO 14044 4.Stanovení cíle a rozsahu posuzování, jednotkový systém, funkční jednotka, hranice systému. Nároky na kvalitu dat, zdroje dat, využití databází. Inventarizační analýza – postup, výsledky 5.Hodnocení dopadů – standardizace, normalizace, charakterizace, volba indikátorů. Interpretace životního cyklu 6.Forma zprávy o hodnocení dopadů, nezávislé hodnocení kvality zprávy.Využití výsledků LCA v praxi 7.Snižování dopadů výrobků na ŽP na základě výsledků LCA.Vazba LCA na další výrobkové nástroje – ekodesign, environmentální značení 8.Ekodesign –pojem, vznik. Funkční a environmentální profil výrobku. Návaznost na hodnocení životního cyklu, vzájemné vazby 9.Strategie při ekodesignu 10.Management výrobku s ukončenou životností (užitnou hodnotou) 11.Integrovaná výrobková politika EU a její odraz v české legislativě 12.Environmentální značení – základní pravidla, Národní program environmentálního značení, návaznost na LCA a ekodesign 13.Zelený marketing, zelené nakupování pro veřejný sektor 14.Management výrobku jako součást EMS Cvičení:Technická podpora LCA, software na LCA, techniky ekodesignu, hodnocení recyklovatelnosti výrobků, případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní