546-0800/02 – Hodnocení životního cyklu (LCA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hodnocení životního cyklu výrobku, využití výsledků hodnocení, ekodesign, environmentální značení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Environmentální chování výrobků, myšlení v rámci životního cyklu, dopady do ŽP, analýza životního cyklu výrobku, ekodesign, integrovaná výrobková politika, cirkulární ekonomika

Povinná literatura:

Posuzování životního cyklu : Life Cycle Assessment - LCA / Vladimír KOČÍ ; - Vyd. 1.- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2009 - 263 s.,ISBN 978-80-86832-42-5 Normy ČSN EN ISO 14040 a 14044 Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz),CEMC (www.cemc.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), ZBICINSKI I., STAVENUIR J., KOZLOWSKA B., v.d.COEVERING H.:Product Design and Life Cycle Assessment (book 3 v serii Environmental Management BUP), The Baltic University Press, 2006, ISBN 91-975526-2-3

Doporučená literatura:

KOČÍ, V. Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů metodou posuzování životního cyklu – LCA. Praha: Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT, 2018. (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_181228_tasky/$FILE/LCA%20-%20studie%20final.pdf) ČSN ISO/TR 14047: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042. 2003 ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO/TR 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy KLOEPFFER, W. Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice (1st Edition) (2014) 440p

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse během přednášek, aktivní účast ve cvičeních, semestrální projekt, účast ve cvičeních min.75%, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Skupinový projekt v rámci cvičení, práce s LCA softwarem

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod – výrobky a životní prostředí – čerpání zdrojů, vznik odpadů 2.Životní cyklus výrobku – „od kolébky do hrobu“ nebo „od kolébky do kolébky“ 3.Metodika posuzování dopadů do ŽP v rámci životního cyklu výrobku (LCA) – ISO 14041, ISO 14044 4.Stanovení cíle a rozsahu posuzování, jednotkový systém, funkční jednotka, hranice systému. Nároky na kvalitu dat, zdroje dat, využití databází. Inventarizační analýza – postup, výsledky 5.Hodnocení dopadů – standardizace, normalizace, charakterizace, volba indikátorů. Interpretace životního cyklu 6.Forma zprávy o hodnocení dopadů, nezávislé hodnocení kvality zprávy.Využití výsledků LCA v praxi 7.Snižování dopadů výrobků na ŽP na základě výsledků LCA.Vazba LCA na další výrobkové nástroje – ekodesign, environmentální značení 8.Ekodesign –pojem, vznik. Funkční a environmentální profil výrobku. Návaznost na hodnocení životního cyklu, vzájemné vazby 9.Strategie při ekodesignu 10.Management výrobku s ukončenou životností (užitnou hodnotou) 11.Integrovaná výrobková politika EU a její odraz v české legislativě 12.Environmentální značení – základní pravidla, Národní program environmentálního značení, návaznost na LCA a ekodesign. Zelený marketing, zelené nakupování pro veřejný sektor 13.Management výrobku jako součást EMS Cvičení:Technická podpora LCA, software na LCA, techniky ekodesignu, hodnocení recyklovatelnosti výrobků, případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno vykonáním zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní