546-0801/01 – Udržitelná výroba a spotřeba (UVaS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s globálními materiálovými toky, s čerpáním zdrojů, přístupem výrobců a spotřebitelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Globální materiálové toky, čerpání zdrojů, přístup výrobců, přístup spotřebitelů. Nástroje pro snižování dopadů výroby a spotřeby na ŽP.

Povinná literatura:

Státní politika ŽP ČR, Rámec ÚSV Strategický rámec Česká republika 2030 (Úřad vlády ČR 2017). Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org),Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm ČSN EN ISO 14045, ČSN EN ISO 14051 Material flows. (http://www.materialflows.net/visualisation-centre/) ASHBY, M. F., Didac FERRER I BALAS and Jordi SEGALÀS. [2016]. Materials and sustainable development. Amsterdam: Elsevier/BH. (dostupná na katedře)

Doporučená literatura:

Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), Odborné časopisy Kolektiv autorů: Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Vydalo Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha 2005. ISBN: 80-239-6300-7 Surovinová politika ČR (www.mpo.cz), Materiálové toky. Český statistický úřad (http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenka.indexnu) US EPA: Principlles of Pollution Prevention and Cleaner Production. An International Training Course. 1999 (electronic version at lecturer) Manual on the Development of Cleaner Production Policies — Approaches and Instruments. UNIDO CP Programme, Vienna 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Skupinový projekt s prezentací výsledků

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1.Globální materiálové a energetické toky pro výrobu a spotřebu, viditelná a skrytá spotřeba zdrojů(Hidden backpack) 2.Ovlivňování spotřeby primárních zdrojů ve výrobě – ekodesign, čistší produkce 3.Náhrada primárních zdrojů využíváním sekundárních – znovupoužití, recyklace 4.Nástroje pro zvyšování podílu recyklace materiálů – legislativní, finanční 5.Management sběru a zpracování amortizačních odpadů 6.Udržitelná spotřeba z hlediska výrobce - ekoefektivita 7.Udržitelná spotřeba z hlediska spotřebitele - vzorce spotřeby, ekologická stopa 8.Informovanost spotřebitelů o environmentálních vlastnostech výrobků 9.Legislativní, ekonomické a informační nástroje k usměrňování individuální spotřeby 10.Nástroje k usměrňování veřejné spotřeby 11.Environmentální etika 12.Zapojení obcí do podpory udržitelné spotřeby 13.Environmentální vzdělávání pro udržitelnou spotřebu 14.Zapojení nevládních organizací Cvičení: Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení - seminární práce, vede se diskuze k jednotlivým tématům, doplnění konkrétními příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní