546-0801/02 – Udržitelná výroba a spotřeba (UVaS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s globálními materiálovými toky, s čerpáním zdrojů, přístupem výrobců a spotřebitelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Globální materiálové toky, čerpání zdrojů, přístup výrobců, přístup spotřebitelů. Nástroje pro snižování dopadů výroby a spotřeby na ŽP.

Povinná literatura:

Státní politika ŽP ČR, Rámec ÚSV Strategický rámec Česká republika 2030 (Úřad vlády ČR 2017). Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org),Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm ČSN EN ISO 14045, ČSN EN ISO 14051 Material flows. (http://www.materialflows.net/visualisation-centre/) ASHBY, M. F., Didac FERRER I BALAS and Jordi SEGALÀS. [2016]. Materials and sustainable development. Amsterdam: Elsevier/BH. (dostupná na katedře)

Doporučená literatura:

Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), Odborné časopisy Kolektiv autorů: Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Vydalo Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha 2005. ISBN: 80-239-6300-7 Surovinová politika ČR (www.mpo.cz), Materiálové toky. Český statistický úřad (http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenka.indexnu) US EPA: Principlles of Pollution Prevention and Cleaner Production. An International Training Course. 1999 (electronic version at lecturer) Manual on the Development of Cleaner Production Policies — Approaches and Instruments. UNIDO CP Programme, Vienna 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse během přednášek, aktivní účast ve cvičeních, semestrální projekt, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Skupinový projekt s prezentací výsledků

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Globální materiálové a energetické toky pro výrobu a spotřebu, viditelná a skrytá spotřeba zdrojů(Hidden backpack) 2.Ovlivňování spotřeby primárních zdrojů ve výrobě – ekodesign, čistší produkce 3.Náhrada primárních zdrojů využíváním sekundárních – znovupoužití, recyklace 4.Nástroje pro zvyšování podílu recyklace materiálů – legislativní, finanční 5.Management sběru a zpracování amortizačních odpadů 6.Udržitelná spotřeba z hlediska výrobce - ekoefektivita 7.Udržitelná spotřeba z hlediska spotřebitele - vzorce spotřeby, ekologická stopa 8.Informovanost spotřebitelů o environmentálních vlastnostech výrobků 9.Legislativní, ekonomické a informační nástroje k usměrňování individuální spotřeby 10.Nástroje k usměrňování veřejné spotřeby 11.Environmentální etika 12.Zapojení obcí do podpory udržitelné spotřeby. Zapojení nevládních organizací 13.Environmentální vzdělávání pro udržitelnou spotřebu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno vykonáním zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní