546-0802/01 – Pracovní prostředí (PP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hodnocení a řízení rizik na pracovišti, zapojení BOZP do systému řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, legislativa, zařazení do systému řízení. Základní vybavení pracovišť z hlediska hygieny práce. Fyzikální faktory prac. prostředí Chemické faktory prac. prostředí Biologické činitele Fyzická a psychická zátěž Kategorizace prací Nemoci z povolání Povinnosti podniku v oblasti BOZP, technická bezpečnost zařízení

Povinná literatura:

1. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nařízení vlády 361/2007, 272/2011, 291/2015 ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon č.251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. (zákony dostupné na ASPI) 5. ČSN EN ISO 45001

Doporučená literatura:

1. LAJČÍKOVÁ,A.: Pracovní prostředí(www.ipvz.cz/seznam-souboru/709-dr-lajcikova-pracovni-prostredi-ii.pdf) 2. Pracovní prostředí (https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi) 3. Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 4. Internet - www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi, www.vubp.cz, www.bozpinfo.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

účast ve cvičeních 75%, účast na exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařazení péče o bezpečnost a hygienu práce do systému řízení ve firmě (návaznost na QMS a EMS, integrovaný systém), platná legislativa. 2. Hygienické požadavky na budovy, nároky na projekt, požadavky na vybavení pracovišť z hlediska obecné hygieny - soc. zař. atd. 3. Větrání a vytápění, mikroklimatické podmínky - tepelně vlhkostní poměry na pracovišti. 4. Fyzická zátěž. Psychická zátěž. 5. PEL a NPK - definice, druhy, atd. 6. Prach - zdroje a účinky, měření a hodnocení. 7. Chemické škodliviny - zdroje a účinky, měření a hodnocení (rakovinotvorné,alergenní, mutagenní...), biologické expoziční testy. 8. Práce s biologickými činiteli. 9. Fyzikální škodliviny (hluk - zdroje a účinky, měření a hodnocení; vibrace - zdroje a účinky, měření a hodnocení). 10. Ionizující záření. 11. Neionizující záření a EMG vlnění. 12. Osvětlení - denní, umělé, kombinované, barevná úprava prostředí. 13. Klasifikace prací a riziko,choroby z povolání. 14. Státní správa a odborný státní dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 15. Základy bezpečnosti práce - legislativa, povinnosti podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2009/2010 zimní