546-0803/01 – Ochrana ovzduší a technika prostředí (OOaTP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
MAC07 doc. Ing. Jozef Mačala, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s přehledem techniky využívané k ochraně ovzduší a vytváření optimálního tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje přehled techniky využívané k vytváření optimálního stavu prostředí. Podává výklad funkce typických prvků techniky prostředí a jejich základní charakteristiky. Vychází z požadavků na vlastnosti prostředí a z dalších faktorů ovlivňujících návrh a provoz zařízení pro úpravu tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu a zabývá se i akustickými a optickými podmínkami pracovního prostředí.

Povinná literatura:

1. SMOLÍK, Jan. Technika prostředí. Praha: SNTL, 1985. 320 s. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 3. BARTOVSKÝ, T. Analyzátory emisí. Praha: VUSTE, 1994. 4. SERBOUSEK, A. Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší (skriptum). Ostrava: VŠB, 1991. 5. HERČÍK, Miloslav, LAPČÍK, Vladimír, OBROUČKA, Karel. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 1994. 243 s.

Doporučená literatura:

1. Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 2. Odborné časopisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět obsahuje přehled techniky využívané k vytváření optimálního stavu prostředí. Podává výklad funkce typických prvků techniky prostředí a jejich základní charakteristiky. Vychází z požadavků na vlastnosti prostředí a z dalších faktorů ovlivňujících návrh a provoz zařízení pro úpravu tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu a zabývá se i akustickými a optickými podmínkami pracovního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.