546-0806/01 – Balneotechnika a balneologie (BaB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAL0022 Ing. Katrin Calábková
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
SUR089 Ing. Monika Surmová
STE0198 Ing. Kateřina Štefániková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit přehled o výskytu, vlastnostech a možnostech využití minerálních a termálních vod, o zásadách navrhování bazénů s ohledem na kvalitu, úpravu a likvidaci bazénové vody a o vodním hospodářství bazénových areálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na minerální a termální vody, zejména pak na jejich složení, úpravu a možnosti využití, dále pak na bazény a bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Povinná literatura:

Biela R., Beránek J.: Úprava vody a balneotechnika, CERM, s.r.o. Brno, 2004 Burachovič S., Wiesner S.: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, LIBRI, Praha 2001 Petr P.: Kvalita života v balneologii, Intres a.s., České Budějovice, 2004 Dub O. a kol.: Hydrologie, Praha, SNTL

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace. Internetové stránky lázeňských zařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na vybraná témata v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce na vybrané téma a její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2.Bazény – výchozí návrhové parametry (vodní plocha, návštěvnost); jakost bazénové vody 3.Recirkulační úprava bazénové vody; stanovení recirkulačního množství 4.Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické předčištění; filtrace (koagulační filtrace, náplavná filtrace); sorpce 5.Recirkulační úprava bazénové vody – dezinfekce; snižování koncentrace rozpustných látek, odstraňování řas 6.Rozvody bazénové vody (prostorové proudění v bazénu; odtok z bazénu; vyrovnávací nádrž; přívodní potrubí); stavba bazénů; tvary a rozměry bazénů 7.Vodní hospodářství bazénových areálů – potřeba vody, vypouštění a likvidace vod, potřeba tepla pro vodní hospodářství bazénových areálů 8.Minerální a termální vody – jejich vlastnosti a dělení; základní pojmy; legislativa v oblasti nakládání s předmětnými vodami 9.Geologické typy zřídel; jímání minerálních vod; jímání plynů proplyněných minerálních vod 10.Využití minerálních vod – využití jako voda balená; zevní balneace; vnitřní balneace 11.Složení minerálních vod – kovy, polokovy a nekovy v minerálních vodách, příklady 12.Přehled minerálních vod na území Čech – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 13.Přehled minerálních vod na území Moravy a Slezska – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 14.Významné zdroje minerálních vod ve světě, jejich vlastnosti a léčebné účinky 15.Peloidy – jejich vlastnosti, těžba a zpracování; využití pro léčebné účely Cvičení: Exkurze do lázní ( například Jeseníky, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Klimkovice, Darkov)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  7
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2010/2011 zimní