546-0808/01 – Ekologické aspekty polymerů v ŽP (EaPvŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Po absolvování kurzu je student schopen nacházet spojitosti mezi teoretickými a praktickými aspekty v oborech makromolekulární, fyzikální chemie a ekologie. Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student je obeznámen s problematikou interakce polymerních materiálů s ŽP. Hlavní důraz je přitom kladen na takzvané biologicky rozložitelné polymery. Znalosti dosavadních aplikačních možností a nejaktuálnější vývoj v oblasti těchto materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Problematika interakce polymerních materiálů s životním prostředím, důraz je kladen na biologicky rozložitelné polymery. Student získá potřebnou znalost o skladbě, vlastnostech, zpracování a využití základních syntetických polymerů a směsí včetně možnosti kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů.

Povinná literatura:

PROKOPOVÁ, Irena: Makromolekulární chemie. Version 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2007. P. 001. Available from www: . ISBN 978-80-7080-662-3. DUCHÁČEK Vratislav: Polymery: Výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 3rd. ed. . Praha: VŠCHT Praha, 2011. P. 001. Available from www: . ISBN: 978-80-7080-788-0. PERTILE, E., D. SUROVKA: Úvod do předmětu Ekologické aspekty polymerů v ŽP, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2018. 179 s. BASTIOLI C. Handbook of Biodegradable Polymers. 2005, p. 533, ISBN 978-1-85957-389-1.

Doporučená literatura:

VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal: Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. In Sborník proceedings. 1. Hrádok pri Jelšave, Slovensko: Ústav geotechniky SAV Košice, 2005. s. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0. HALOUSKOVÁ, Olga, ed. Polymery a životní prostředí: sborník semináře 051102 : 2.-3.11.2005 Litomyšl, hotel Zlatá hvězda. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2005. ISBN 80-86832-14-7. DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 3., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 9788070807880. SMITH, Ray. Biodegradable polymers for industrial applications. Boca Raton: CRC Press, 2005. ISBN 1-85573-934-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí v průběhu semestru v rámci konzultací. Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění daného tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, historická fakta. Definice základních pojmů, polymery, životní prostředí, (bio)aktivní polymery; vybrané charakteristiky polymerů a jejich vztah k bioaktivitě. 2. Základní syntetické polymery – výroba, vlastnosti použití: Termoplasty: polyolefiny a fluoroplasty; vinylové polymery; styrenové a akrylové polymery; polyestery a polyethery; polyamidy a polyuretany. Reaktoplasty; Syntetické kaučuky: kaučuky pro všeobecné použití, olejovzdorné kaučuky, teplovzdorné kaučuky. 3. Přísady do polymerů. Zpracovatelské přísady; antidegradanty, síťovací prostředky. Přísady ovlivňující další fyzikální vlastnosti. Zvláštní plniva. 4. Polymerní směsi – příprava a základní operace: plastikace polymerů, míchání polymerních směsí, granulace polymerních směsí, tabelování polymerních směsí, aglomerace polymerních směsí, želatinace polymerních směsí, vulkanizace kaučukových směsí. 5. Zpracování polymerů tvarováním; orientace; Zpracování polymerů na lehčené hmoty; Zpracování polymerů na vlákna: zvlákňování z roztoku, zvlákňování z taveniny; zvlákňování v plastickém stavu; úprava vláken. 6. Zpracování polymerů v kapalném stavu; Degradace vs. stabilita polymerů (abioticke a biotické faktory ovlivňující stabilitu-degradaci polymerů); Biologicky rozložitelné polymery; Polymery z obnovitelných zdrojů. 7. Metody hodnocení bioaktivity polymerů (biorozložitelnost, standardní metody, aplikační ukazatelé) 8. Bioaktivní polymerní systémy pro specifické aplikace; Biokompozity. 9. Vodorozpustné polymery (teorie rozpustnosti, aplikace vodorozpurných polymerů). 10. Polymery v potravinářském průmyslu (obaly, přísady - požadavky na vlastnosti, metody sledování vlastností). 11. Medicinální polymery (implantáty, nosiče léčiv). 12. Polymerní gely (teorie gelů, aplikace). 13. Bezpečnost bioaktivních polymerních systémů a legislativní hlediska. 14. Plasty a životní prostředí (obecný náhled vlivu lidské činnosti na přírodu).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní