546-0809/02 – Sanační technologie (ST)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA0135 Ing. Veronika Brašová
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout informace o dostupných sanačních technologiích. Studenti budou mít možnost odběru reálných vzorků z kontaminovaných lokalit a vyhodnocení jejich rozboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní předmětu je poskytnout souhrnné informace o dostupných sanačních technologiích, naznačit některé nové trendy a inovační přístupy k čištění kontaminovaných lokalit. Staré ekologické zátěže v místech průmyslových areálů, skladů chemikálií, náhodných havárií a úniků jsou stálým nebezpečím pro životní prostředí. Snaha o jejich likvidaci a nápravu je patrná ve všech rozvinutých společnostech. Odstraňování je nákladné a v mnoha případech technicky velmi obtížně řešitelné.

Povinná literatura:

MATĚJŮ, Vít. Integrované sanační technologie. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-86832-91-3. ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5. Kolektivní monografie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. SLOUKA, Jiří a Petr BENEŠ. Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí. Chrudim: Ekomonitor, 2016. ISBN 978-80-86832-97-5. LEHR, J. H. Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. NJ : John Wiley and Sons, 2004. 1271 s. ISBN 9780471455998.

Doporučená literatura:

KÁNSKÁ, Klára, ed. Sanační technologie XXII: sborník konference : 22.-24. května 2019, Uherské Hradiště [CD-ROM]. Chrudim: Vodní zdroje Ecomonitor spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-88238-14-0. ČERNÍK, Miroslav. Geochemie a remediace důlních vod. Vyd. 2. Praha: Aquatest, c2009. ISBN 978-80-254-2921-1. ČERŇANSKÝ, Slavomír. Biologické remediácie [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3665-2. Recent advances in adsorption processes for environmental protection and security. Dordrecht: Springer, c2008. NATO science for peace and security series. Series C, Environmental security. ISBN 978-1-4020-6804-1. Sborníky konferencí. Severoatlantická aliance.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Osobní prezentace semestrální práce v rozsahu minimálně 30 minut. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce – zpracování prezentace vybraného sanačního projektu nebo technologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Ekonomické hodnocení sanačních technologií. 2. Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů. Technologie in situ - biologické (bioventing, bioremediace, fytoremediace a rhizoremediace). 3. Fyzikální a chemické in situ postupy (chemická oxidace, venting, solidifikace a stabilizace, metody tepelného ošetření, zakrytí, uzavření a enkapsulace, vitrifikace). 4. Technologie ex situ - biologické (ošetřování půdy a ostatních pevných materiálů po vytěžení na dekontaminační ploše, kompostování). 5. Biostabilizace a bioimobilizace. Landfarming. Biologické suspenzní systémy (slurry phase system). 6. Chemické a fyzikální ex situ metody (chemická extrakce, chemická oxidace/redukce, dehalogenace, fyzikálně-mechanická separace, praní půdy a pevných materiálů, solidifikace a stabilizace ex situ, spalování, termická desorpce). 7. Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod. Technologie in situ - biologické (podporovaná bioremediace, biosparging, bioslurping, biotransformace, bioredukce, biologické reaktivní bariéry, atenuace). 8. Chemické a fyzikální metody (air sparging, chemická oxidace in situ, metody tepelného ošetření, vertikální bariéry, hluboká injektáž). 9. Technologie ex situ - biologické (bioreaktory, umělé mokřady, kořenové čistírny). 10. Chemické a fyzikální metody (air stripping, adsorpce a absorpce, chemická oxidace, srážení, koagulace, flokulace, flotace). 11. Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin - biologické (biofiltrace). 12. Chemické a fyzikální postupy (vypírání, membránové separace, oxidace, adsorpce, spalování). 13. Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží. Principy nanotechnologií v oblasti životního prostředí. Technologie sanace kontaminované podzemní vody in situ. Příklady použití nanotechnologií v životním prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní