546-0809/02 – Sanační technologie (ST)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout informace o dostupných sanačních technologiích. Studenti budou mít možnost odběru reálných vzorků z kontaminovaných lokalit a vyhodnocení jejich rozboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je poskytnout souhrnné informace o dostupných sanačních technologiích, naznačit některé nové trendy a inovační přístupy k čištění kontaminovaných lokalit. Staré ekologické zátěže v místech průmyslových areálů, skladů chemikálií, náhodných havárií a úniků jsou stálým nebezpečím pro životní prostředí. Snaha o jejich likvidaci a nápravu je patrná ve všech rozvinutých společnostech. Odstraňování je nákladné a v mnoha případech technicky velmi obtížně řešitelné.

Povinná literatura:

MATĚJŮ, Vít. Integrované sanační technologie. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-86832-91-3. ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5. Kolektivní monografie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. SLOUKA, Jiří a Petr BENEŠ. Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí. Chrudim: Ekomonitor, 2016. ISBN 978-80-86832-97-5. LEHR, J. H. Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. NJ : John Wiley and Sons, 2004. 1271 s. ISBN 9780471455998.

Doporučená literatura:

KÁNSKÁ, Klára, ed. Sanační technologie XXII: sborník konference : 22.-24. května 2019, Uherské Hradiště [CD-ROM]. Chrudim: Vodní zdroje Ecomonitor spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-88238-14-0. ČERNÍK, Miroslav. Geochemie a remediace důlních vod. Vyd. 2. Praha: Aquatest, c2009. ISBN 978-80-254-2921-1. ČERŇANSKÝ, Slavomír. Biologické remediácie [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3665-2. Recent advances in adsorption processes for environmental protection and security. Dordrecht: Springer, c2008. NATO science for peace and security series. Series C, Environmental security. ISBN 978-1-4020-6804-1. Sborníky konferencí. Severoatlantická aliance.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Osobní prezentace semestrální práce v rozsahu minimálně 30 minut. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce – zpracování prezentace vybraného sanačního projektu nebo technologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů. Technologie in situ - biologické (bioventing, bioremediace, fytoremediace a rhizoremediace). 3. Fyzikální a chemické in situ postupy (chemická oxidace, venting, solidifikace a stabilizace, metody tepelného ošetření, zakrytí, uzavření a enkapsulace, vitrifikace). 4. Technologie ex situ - biologické (ošetřování půdy a ostatních pevných materiálů po vytěžení na dekontaminační ploše, kompostování). 5. Biostabilizace a bioimobilizace. Landfarming. Biologické suspenzní systémy (slurry phase system). 6. Chemické a fyzikální ex situ metody (chemická extrakce, chemická oxidace/redukce, dehalogenace, fyzikálně-mechanická separace, praní půdy a pevných materiálů, solidifikace a stabilizace ex situ, spalování, termická desorpce). 7. Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod. Technologie in situ - biologické (podporovaná bioremediace, biosparging, bioslurping, biotransformace, bioredukce, biologické reaktivní bariéry, atenuace). 8. Chemické a fyzikální metody (air sparging, chemická oxidace in situ, metody tepelného ošetření, vertikální bariéry, hluboká injektáž). 9. Technologie ex situ - biologické (bioreaktory, umělé mokřady, kořenové čistírny). 10. Chemické a fyzikální metody (air stripping, adsorpce a absorpce, chemická oxidace, srážení, koagulace, flokulace, flotace). 11. Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin - biologické (biofiltrace). 12. Chemické a fyzikální postupy (vypírání, membránové separace, oxidace, adsorpce, spalování). 13. Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží. Principy nanotechnologií v oblasti životního prostředí. Technologie sanace kontaminované podzemní vody in situ. Příklady použití nanotechnologií v životním prostředí. 14. Ekonomické hodnocení sanačních technologií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní