546-0810/01 – Termické metody odstraňování odpadů (TM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky nakládání s odpady z celkového hlediska způsobů jejich termického odstranění a jejich efektivního energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku termického odstraňování odpadů. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Dokázat vyhodnocovat získané výsledky a řešit samostatně zadané úkoly. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními a chemickými základy termochemické konverze odpadů, potřebnými strojními zařízeními, legislativním rámcem provozování spaloven a zařízeními k odstraňování a energetickému využívání odpadů. Dále seznamuje posluchače s efektivním využíváním všech druhů paliv, především pak druhotných energetických zdrojů, například reprezentované spalitelnými průmyslovými, zemědělskými odpady a tuhými komunálními odpady.

Povinná literatura:

OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., LYČKOVÁ, B., ČABLÍK, V., FARKAŠOVÁ, A. Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80-248-0327-5. ČSN 06 3090. Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů. Praha: © Český normalizační institut, 2007. BUEKENS, Alfons. Incineration Technologies [online]. New York, NY: Springer New York, 2013 [cit. 2019-06-17]. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. DOI: 10.1007/978-1-4614-5752-7. ISBN 978-1-4614-5751-0.

Doporučená literatura:

Handbook of combustion. Volume 2,4,5 Combustion diagnostics and pollutants / edited by Maximilian Lackner, Franz Winter and Avinash K. Agarwal. - Weinheim : Wiley-VCH, c2010 - xlvi, 565 s. ISBN 978-3-527-32449-1. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., RACLAVSKÁ, H., ČABLÍK, V., LYČKOVÁ, B. Fly Ash, VŠB-TU Ostrava: Publishing services department VŠB-TU Ostrava, 2005, vol. 1, p. 191, ISBN 80-248-0836-6. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TUO, 2005. 98 s. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA K. Látky znečišťující ovzduší 1. vyd. Ostrava : VŠB - TUO, 2001 - 73 s. ISBN 80-248-0011-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru diskuze k probírané látce, na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při zpracování semestrálního projektu včetně jeho obhajoby u zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Termické metody zneškodňování odpadů, definice, členění termických metod, 2. Technologie spalování odpadů (vlastnosti spalovaných odpadů) 3. Principy spalování (základní spalovací režimy), přednosti a nevýhody spalování 4. Spalování paliv 5. Spalitelné odpady (komunální, průmyslové odpady, odpady ze zemědělské a lesnické činnosti, speciální odpady) 6. Zařízení (pece) pro termické odstraňování odpadů (roštové, rotační, etážové pece) 7. Zařízení (pece) pro termické odstraňování odpadů (muflové, prostorové, šachtové, fluidní pece) 8. Využití odpadního tepla 9. Kontrola spalování odpadů 10. Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů 11. Technologie energetického využívání odpadů 12. Pyrolýza odpadů 13. Zplyňování odpadů 14. Plazmové technologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25
        Ústní zkouška Ústní zkouška 50  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní