546-0811/01 – Membránové separační procesy (MSP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium základních kompetencí studentů je doplněno o aplikační sféru v podobě užití moderních membránových procesů v oblastech potravinářského a chemického průmyslu, v biotechnologiích, čištění odpadních vod a technice ochrany životního prostředí. Prohlubování vědomostí studentů, osvojení si základních dovedností v přípravě projektů a analýzy výstupních proudů separace s jejich prezentováním umožní studentům orientaci v daném oboru s aktivním přístupem k řešení řady environmentálních problému. Dosažení znalostí v rámci problematiky fyzikálně chemické úpravy vod s akcentem na tlakové a elektrochemické membránové procesy. Znalost volby metod předúpravy vod, aplikovatelnost procesů a vyhodnocení výsledků. Určit, vyhodnotit a diskutovat parametry ovlivňující průběh úpravy zájmových roztoků, současně také vybrat vhodnou metodiku úpravy v praxi doplní základní dovednosti studentů oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s fyzikálně-chemickými základy a teoretickými přístupy k membránovým procesům. Nedílnou součástí studia předmětu je provádění základních bilančních výpočtů z oblasti membránové separace, a to s přispěním modelů, základních vztahů a vazeb.

Povinná literatura:

Z. F. Cui,H. S. Muralidhara: Membrane Technology: A Practical Guide to Membrane Technology and Applications in Food and Bioprocessing, Elsevier, 2010, ISBN: 978-1-85617-632-3 Suzana Pereira Nunes,Klaus-Viktor Peinemann: Membrane Technology: In the Chemical Industry, WILEY-VCH, Germany, 2006, ISBN: 978-3-527-31316-7 Richard W. Baker: Membrane technology and applications, Chichester, UK, 2004, ISBN/ISSN/CODEN: 0-470-85445-6 Judd, Simon, Jefferson, Bruce: Membranes for industrial wastewater recovery and re-use, Elsevier, UK, 2003, ISBN: 1-85617-389-5 Jelínek, L. a ko.l.: Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT, Praha, 2009

Doporučená literatura:

Lenka Schreiberová a kolektiv: Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-778-1 Pavel Hübner a kolektiv: Úprava vody pro průmyslové účely, Praha, 2006, ISBN: 80-7080-624-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny kombinovaným způsobem - odevzdáním vypracovaných laboratorních protokolů a zápočtovým testem. Konzultace v rámci probírané problematiky separačních procesů a předúpravy vody. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (písemná a ústní část).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Bilancování systémů 2.Předúprava vody filtrací 3.Předúprava vody pro separaci částic 4.Iontová výměna na membránách 5.Selektivní odstraňování látek 6.Membránové moduly 7.Membránové procesy 8.Elektrochemické procesy v úpravě vody 9.Tlakové membránové procesy 10.Elektromembránové separační procesy 11.Kombinované procesy 12.Pervaporace 13.Průmyslové aplikace tlakových membránových procesů 14.Průmyslové aplikace elektrochemických membránových procesů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní