546-0812/01 – Balneotechnika a balneologie (BB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KOT0217 Ing. Iva Kotalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit přehled o výskytu, vlastnostech a možnostech využití minerálních a termálních vod, o zásadách navrhování bazénů s ohledem na kvalitu, úpravu a likvidaci bazénové vody a o vodním hospodářství bazénových areálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na přírodní minerální zdroje, zejména na minerální vody, na jejich vlastnosti a možnosti využití, dále pak na koupaliště, a to přírodní a umělá, na bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Povinná literatura:

BIELA, Renata a Josef BERÁNEK. Úprava vody a balneotechnika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2563-6. BURACHOVIČ, Stanislav a Stanislav WIESER. Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-048-9. JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2820-9. BALDERER, Werner, Adam POROWSKI, Hussein IDRIS a James W. LAMOREAUX, ed. Thermal and Mineral Waters: Origin, Properties and Applications. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-28823-4.

Doporučená literatura:

KRIŠ, Jozef. Bazény, sauny, solária. Bratislava: Jaga group, 1999. ISBN 80-88905-09-5. LÁTAL, Milan a František SVOBODA. Komplexní projekt ZI: vodárenství a balneotechnika. Brno: Vysoké učení technické, 1991. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0242-3. MACKOVIČ, Marian. Lázeňství a balneotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-226-0. KRÁSNÝ, Jiří. Groundwater in the Czech Republic: Regional Hydrogeology of Groundwaters and Mineral Waters. Prague: Czech Geological Survey, 2012. ISBN 978-80-7075-801-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na vybraná témata v rámci přednášek. Odevzdání protokolů z exkurzí a z laboratorních cvičení. Vypracování a prezentace seminární práce. Předmět ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné doplňování aktuálních informací z odborných tuzemských a zahraničních publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2.Bazény – výchozí návrhové parametry (vodní plocha, návštěvnost); jakost bazénové vody 3.Recirkulační úprava bazénové vody; stanovení recirkulačního množství 4.Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické předčištění; filtrace (koagulační filtrace, náplavná filtrace); sorpce 5.Recirkulační úprava bazénové vody – dezinfekce; snižování koncentrace rozpustných látek, odstraňování řas 6.Rozvody bazénové vody (prostorové proudění v bazénu; odtok z bazénu; vyrovnávací nádrž; přívodní potrubí); stavba bazénů; tvary a rozměry bazénů 7.Vodní hospodářství bazénových areálů – potřeba vody, vypouštění a likvidace vod, potřeba tepla pro vodní hospodářství bazénových areálů 8.Minerální a termální vody – jejich vlastnosti a dělení; základní pojmy; legislativa v oblasti nakládání s předmětnými vodami 9.Geologické typy zřídel; jímání minerálních vod; jímání plynů proplyněných minerálních vod 10.Využití minerálních vod – využití jako voda balená; zevní balneace; vnitřní balneace 11.Složení minerálních vod – kovy, polokovy a nekovy v minerálních vodách, příklady 12.Přehled minerálních vod na území Čech – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 13.Přehled minerálních vod na území Moravy a Slezska – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 14.Významné zdroje minerálních vod ve světě, jejich vlastnosti a léčebné účinky 15.Peloidy – jejich vlastnosti, těžba a zpracování; využití pro léčebné účely Cvičení: Exkurze do lázní ( například Jeseníky, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Klimkovice, Darkov)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních. Zpracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní