546-0812/02 – Balneotechnika a balneologie (BB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAL0022 Ing. Katrin Calábková
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit přehled o výskytu, vlastnostech a možnostech využití minerálních a termálních vod, o zásadách navrhování bazénů s ohledem na kvalitu, úpravu a likvidaci bazénové vody a o vodním hospodářství bazénových areálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na přírodní minerální zdroje, zejména na minerální vody, na jejich vlastnosti a možnosti využití, dále pak na koupaliště, a to přírodní a umělá, na bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Povinná literatura:

BIELA, Renata a Josef BERÁNEK. Úprava vody a balneotechnika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2563-6. BURACHOVIČ, Stanislav a Stanislav WIESER. Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-048-9. JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2820-9. BALDERER, Werner, Adam POROWSKI, Hussein IDRIS a James W. LAMOREAUX, ed. Thermal and Mineral Waters: Origin, Properties and Applications. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-28823-4.

Doporučená literatura:

KRIŠ, Jozef. Bazény, sauny, solária. Bratislava: Jaga group, 1999. ISBN 80-88905-09-5. LÁTAL, Milan a František SVOBODA. Komplexní projekt ZI: vodárenství a balneotechnika. Brno: Vysoké učení technické, 1991. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0242-3. MACKOVIČ, Marian. Lázeňství a balneotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-226-0. KRÁSNÝ, Jiří. Groundwater in the Czech Republic: Regional Hydrogeology of Groundwaters and Mineral Waters. Prague: Czech Geological Survey, 2012. ISBN 978-80-7075-801-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na vybraná témata v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce na vybrané téma a její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2.Bazény – výchozí návrhové parametry (vodní plocha, návštěvnost); jakost bazénové vody 3.Recirkulační úprava bazénové vody; stanovení recirkulačního množství 4.Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické předčištění; filtrace (koagulační filtrace, náplavná filtrace); sorpce 5.Recirkulační úprava bazénové vody – dezinfekce; snižování koncentrace rozpustných látek, odstraňování řas 6.Rozvody bazénové vody (prostorové proudění v bazénu; odtok z bazénu; vyrovnávací nádrž; přívodní potrubí); stavba bazénů; tvary a rozměry bazénů 7.Vodní hospodářství bazénových areálů – potřeba vody, vypouštění a likvidace vod, potřeba tepla pro vodní hospodářství bazénových areálů 8.Minerální a termální vody – jejich vlastnosti a dělení; základní pojmy; legislativa v oblasti nakládání s předmětnými vodami 9.Geologické typy zřídel; jímání minerálních vod; jímání plynů proplyněných minerálních vod 10.Využití minerálních vod – využití jako voda balená; zevní balneace; vnitřní balneace 11.Složení minerálních vod – kovy, polokovy a nekovy v minerálních vodách, příklady 12.Přehled minerálních vod na území Čech – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 13.Přehled minerálních vod na území Moravy a Slezska – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 14.Významné zdroje minerálních vod ve světě, jejich vlastnosti a léčebné účinky 15.Peloidy – jejich vlastnosti, těžba a zpracování; využití pro léčebné účely Cvičení: Exkurze do lázní ( například Jeseníky, Teplice nad Bečvou, Luhačovice, Klimkovice, Darkov)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní