546-0812/03 – Balneotechnika a balneologie (BB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO0085 Ing. Kateřina Brožová
HAL0134 Ing. Jan Halfar
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit přehled o výskytu, vlastnostech a možnostech využití minerálních a termálních vod, o zásadách navrhování bazénů s ohledem na kvalitu, úpravu a likvidaci bazénové vody a o vodním hospodářství bazénových areálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na přírodní minerální zdroje, zejména na minerální vody, na jejich vlastnosti a možnosti využití, dále pak na koupaliště, a to přírodní a umělá, na bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Povinná literatura:

BIELA, Renata a Josef BERÁNEK. Úprava vody a balneotechnika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2563-6. BURACHOVIČ, Stanislav a Stanislav WIESER. Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-048-9. JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2820-9. BALDERER, Werner, Adam POROWSKI, Hussein IDRIS a James W. LAMOREAUX, ed. Thermal and Mineral Waters: Origin, Properties and Applications. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-28823-4.

Doporučená literatura:

KRIŠ, Jozef. Bazény, sauny, solária. Bratislava: Jaga group, 1999. ISBN 80-88905-09-5. LÁTAL, Milan a František SVOBODA. Komplexní projekt ZI: vodárenství a balneotechnika. Brno: Vysoké učení technické, 1991. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0242-3. MACKOVIČ, Marian. Lázeňství a balneotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-226-0. KRÁSNÝ, Jiří. Groundwater in the Czech Republic: Regional Hydrogeology of Groundwaters and Mineral Waters. Prague: Czech Geological Survey, 2012. ISBN 978-80-7075-801-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na vybraná témata v rámci přednášek. Odevzdání protokolů z exkurzí a z laboratorních cvičení. Vypracování a prezentace semestrální práce. Předmět ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné doplňování aktuálních informací z odborných tuzemských a zahraničních publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2. Přírodní koupaliště – hygienické požadavky, monitorování vody, hodnocení jakosti vod 3. Umělá koupaliště – výchozí návrhové parametry, návštěvnost, kapacita bazénových ploch lázeňského areálu 4. Umělá koupaliště – zdroj vody, požadavky na jakost bazénové vody 5. Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické procesy; fyzikálně-chemické procesy; dezinfekce, vypouštění a likvidace vod, problémy s kvalitou bazénové vody 6. Přírodní minerální zdroje – jejich rozdělení a základní charakteristika, jímání, vnitřní a vnější balneace 7. Přírodní minerální vody uhličité – charakteristika, využití, procedury, lokality v ČR 8. Přírodní minerální vody jodové, sirné – charakteristika, využití, procedury, lokality v ČR 9. Důlní vody v ČR a možnosti jejich využití k balneologickým účelům 10. Přírodní minerální vody slané, alkalické, zemité, radonové - charakteristika, využití, procedury, lokality v ČR 11. Zřídelní plyny a peloidy – charakteristika, využití, procedury, lokality v ČR/SR 12. Významné lázeňské lokality – Lázně Teplice nad Bečvou, Priessnitzovy léčebné lázně, Lázně Klimkovice 13. Významné lázeňské lokality – Lázně Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Lázně Luhačovice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních. Zpracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní