546-0814/01 – Vodohospodářské systémy (VHS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí, tj. organizací a řízením zásobování vodou a odvádění vod. Jsou diskutovány aspekty vzájemných interakcí a spolupráce jednotlivých prvků systému vodohospodářsky citlivých oblastí. Prohloubení znalosti problematiky vodního hospodářství z celkového hlediska plánování, predikce a hospodaření s vodou v obdobích sucha a povodní. Osvojení základní terminologie. Mezi základní dovednosti osvojené během studia spadá schopnost nalézt a rozlišit vhodné podklady pro řešení konkrétních problémů na vodohospodářských soustavách, prokázat všeobecný přehled v problematice a schopnost samostatně řešit zadané úlohy vodohospodářské praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí, tj. organizací a řízením zásobování vodou a odvádění vod. Jsou diskutovány aspekty vzájemných interakcí a spolupráce jednotlivých prvků systému vodohospodářsky citlivých oblastí.

Povinná literatura:

Říha J.: Ochranné hráze na vodních tocích, Grada Publishing, Praha, 2010, ISBN: 978-80-247-3570-2 Konvička M., a kol.: Město a povodeň, strategie rozvoje měst po povodních, ERA, Brno, 2002, ISBN: 80-86517-38-1 Říha J. a kol.: Riziková analýza záplavových území, CERM, Brno, 2005, ISBN: 80-7204-404-4

Doporučená literatura:

Vladimír Krejčí, Willi Gujer, et al.,: Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup, NOEL 2000, Brno, 2002, ISBN: 80-86020-39-8 Vijay P. Singh, Donald K. Frevert: Watershed models, CRC/Taylor & Francis, 2006, USA, ISBN: 0-8493-3609-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test, ústní zkouška).

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vodní hospodářství a řízení (organizace, vývoj). Identifikace VH jako objektu řízení, systémový přístup k řízení VH 2. Základní pojmy. Obecná teorie systémů, systémová analýza, účel, funkce a druhy systémů. 3. Vodohospodářské soustavy obecně. 4. Metody řešení VH soustav. Simulační a stochastické metody. Vztah systému a soustavy. 5. Informační systémy ve vodním hospodářství. Základní činnosti a funkce, monitoring. 6. Směrný vodohospodářský plán (tvorba, vývoj, časové úrovně, verze 1995). 7. Státní vodohospodářská bilance (tvorba, řídící působení, kontrola). 8. Vyšší vodohospodářské systémy – mezinárodní spolupráce, právní úprava hraničních vod, mezinárodní komise ochrany povodí (MKOL, MKOO, MKOD) a moří, legislativa EU. 9. Plány řízení povodí – vodohospodářské soustavy povodí Labe, Moravy, Odry. 10. Manipulační, provozní a havarijní řády, povodňové plány. 11. Manipulace na údolních přehradách. Soustavy nádrží, kaskády, tandemy. 12. Systémy zásobování průmyslových závodů vodou – systémy provozní vody, vztah k systémům pitné vody. 13. Perspektivy rozvoje řešení vodohospodářských soustav. 14. Vodohospodářské dopravní cesty, vnitrostátní a evropské.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní