546-0817/01 – Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie (TcvHK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti z hydrometrování vodních toků. Hydroekologický monitoring u vybraných toků. Seznámit se s přístrojovým vybavením oddělení hydrologie ČHMÚ. Návštěva profesionální meteorologické stanice ČHMÚ. Metodika hydrometrování hydrovrtulí: . měření svislicových rychlostí 1 nebo 2 bodovou metodou, . měření příčného, průtočného profilu.

Vyučovací metody

Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Hydrometrování vodních toků v prizmatických i proměnných profilech (říční profil řeky Morávky, profil Kněhyně, profil řeky Porubky dle metodiky. Využití nepřímého měření - plovákovou metodou v terénu. Výpočty hodnot aktuálních průtoků, vyhodnocení rychlostního pole říčního profilu. Stanovení režimu sedimentů. Stanovení hydrologického režimu. Návštěva pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Povinná literatura:

Nováková, J., Melčáková, I. (2006): Ekologické aspekty technické hydrobiologie. Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/.http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy KŘÍŽ, V.(1988): Hydrometrie. SPN. Praha. 176 s. ŘEHÁNEK, T., KŘÍŽ, V. (2002): Cvičení z hydrologie. Učební texty Ostravské Univerzity, Přírodovědecká fakulta Ostrava. 54 s. ISBN 80-7042-823-6.

Doporučená literatura:

LIPINA, P. ET AL. (2004): 50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. 70 s. ISBN 80-86690-20-2. FIŠÁK, J.(1994): Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č.11. ČHMÚ Praha. 114 s. FIŠÁK,J.(1994): Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic.Metodický předpis č. 11a. ČHMÚ Praha. 61 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola pracovního terénního zápisníku - deníku.100% účast na terénních cvičeních.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Schopnost zpracování hydrologického režimu vybraného toku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Získat praktické zkušenosti z hydrometrování vodních toků. Hydroekologický monitoring u vybraných toků. Seznámit se s přístrojovým vybavením oddělení hydrologie ČHMÚ. Návštěva profesionální meteorologické stanice ČHMÚ. Hydrometrování vodních toků v prizmatických i proměnných profilech (říční profil řeky Morávky, profil Pustějovského potoka, profil řeky Porubky) dle metodiky. Využití nepřímého měření - plovákovou metodou v terénu. Výpočty hodnot průtoků. Návštěva pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, návštěva meteorologické stanice Lysá hora.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 60
        Účast na terénním cvičení Jiný typ úlohy 15  15
        Terénní deník Jiný typ úlohy 70  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku