546-0817/01 – Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie (TcvHK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti z hydrometrování vodních toků. Hydroekologický monitoring u vybraných toků. Seznámit se s přístrojovým vybavením oddělení hydrologie ČHMÚ. Návštěva profesionální meteorologické stanice ČHMÚ. Metodika hydrometrování hydrovrtulí: . měření svislicových rychlostí 1 nebo 2 bodovou metodou, . měření příčného, průtočného profilu.

Vyučovací metody

Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Hydrometrování vodních toků v prizmatických i proměnných profilech (říční profil řeky Morávky, profil Kněhyně, profil řeky Porubky dle metodiky. Využití nepřímého měření - plovákovou metodou v terénu. Výpočty hodnot aktuálních průtoků, vyhodnocení rychlostního pole říčního profilu. Stanovení režimu sedimentů. Stanovení hydrologického režimu. Návštěva pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Povinná literatura:

Nováková, J., Melčáková, I. 2006. Ekologické aspekty technické hydrobiologie. Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/.http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy KŘÍŽ, V.1988: Hydrometrie. SPN. Praha. 176 s. ŘEHÁNEK, T., KŘÍŽ, V. 2002. Cvičení z hydrologie. Učební texty Ostravské Univerzity, Přírodovědecká fakulta Ostrava. 54 s. ISBN 80-7042-823-6.

Doporučená literatura:

LIPINA, P. ET AL. 2004. 50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. 70 s. ISBN 80-86690-20-2. FIŠÁK, J.1994. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č.11. ČHMÚ Praha. 114 s. FIŠÁK,J.1994. Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic.Metodický předpis č. 11a. ČHMÚ Praha. 61 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola pracovního terénního zápisníku - deníku.100% účast na terénních cvičeních.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Schopnost zpracování hydrologického režimu vybraného toku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Získat praktické zkušenosti z hydrometrování vodních toků. Hydroekologický monitoring u vybraných toků. Seznámit se s přístrojovým vybavením oddělení hydrologie ČHMÚ. Návštěva profesionální meteorologické stanice ČHMÚ. Hydrometrování vodních toků v prizmatických i proměnných profilech (říční profil řeky Morávky, profil Pustějovského potoka, profil řeky Porubky) dle metodiky. Využití nepřímého měření - plovákovou metodou v terénu. Výpočty hodnot průtoků. Návštěva pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, návštěva meteorologické stanice Lysá hora.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  60 2
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na dvoudenním terénním cvičení. Vypracování protokolu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na dvoudenním terénním cvičení. Vypracování protokolu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní